Kritik af regeringsforslag om hver elev sin computer

Regeringens krav om, at skolerne skal sikre hver elev i tredje og fjerde klasse en computer mødes af skarp kritik fra både lærere og elever. Man frygter, at milliardinvesteringerne i indkøb af computere som følge af skolernes i forvejen stramme økonomiske forhold vil gå ud over en række andre stærkt forsømte områder såsom indkøb af nye lærerbøger, vedligeholdelse af skolerne mv.
Behovet for indkøb af nye almindelige undervisningsmidler er voldsom ovenpå på års udsultning af folkeskolen – herunder ikke mindst af nye bøger til erstatning for gamle, efterhånden totalt nedslidte bøger. Undervisningsminister Ulla Tørnæs bør derfor nøje overveje, hvordan computerne skal indgå i undervisningen, og hvad børnene skal lære, før skolerne tvinges til at bruge milliarder på indkøb af nye computere, mener Formanden for det pædagogiske udvalg i Danmarks Lærerforening.
Med de stramme økonomiske rammer, som regeringen har fastlagt for kommunerne, frygter man, at en så ensidig satsning på computere simpelthen ikke vil undgå at få alvorlige konsekvenser indenfor andre områder. Der er intet galt i at styrke IT-undervisningen, men det må ikke ske på bekostning af den øvrige undervisning, på vedligeholdelsen af skolerne, osv., advarer man.
En advarsel, der støttes af eleverne. Ifølge formanden for Danmarks Elevorganisation bør man nøjes med at sikre alle adgang til en computer samt opdatering af lærerne i brugen af IT. Det er ikke selve brugen af computere og styrket undervisning i IT, man protesterer mod. Det er udsigten til yderligere udsultning af folkeskolen i øvrigt, da man af gode grunde frygter for, at de nødvendige midler til at opfylde regeringens målsætninger ikke vil blive bevilget ekstra til folkeskolen.
Om der afsættes tilstrækkeligt med midler på Finanslov 2003 til stor indkøb samt vedligeholdelse af computere, vil regeringen ikke røbe noget om endnu. Men lærernes formand Anni Herfort Andersen frygter, at der igen kun vil blive tale om flotte hensigtserklæringer om kvalitetsløft uden at pengene følger med, da skattestoppet skal som bekendt overholdes. Helt som da regeringen senest besluttede at indføre flere undervisningstimer uden at bevilge de nødvendige penge.

Netavisen 02. juli 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne