Ny regeringsfidus: komite til sikring af “sociale rettigheder”

Mens nedbrydningen af de sidste rester af den danske velfærd fortsætter, vil højreregeringen som et figenblad for den brutale, EU-inspirerede nedskæringspolitik oprette en ny komite, hvis formål efter sigende skal være at sikre, at borgerne får den behandling, som de (endnu) har krav på.

At det danske velfærdssamfund er en saga blot, og at regeringen fører en asocial, arbejderfjendsk politik, så det klodser – med alvorlige konsekvenser ikke mindst for de svageste i samfundet. Det er sorte kendsgerninger, som skal skjules under et tykt lag fernis.

Regeringens image skal skønmales. Til det formål har den konservative socialminister, Henriette Kjær, der ynder at fremstille sig selv som socialt ansvarsbevidst, fremsat forslag om at oprette en social retssikkerhedskomite, som skal gøre reglerne på det sociale område lettere at gennemskue og forstå og dermed sikre, at alle får den hjælp, som de har krav på.

Som socialministeren begrunder sit forslag:
– Folks tillid til systemet er ved at skride. Det kan jeg ikke leve med. Derfor skal vi gennemgå hele det sociale område ud fra brugerens synsvinkel for at se, om de mennesker, der benytter systemet, har den optimale retssikkerhed.

Med andre ord: hvis eller måske rettere når folk fremover får afslag på hjælp eller får deres hjælp skåret ned, skal de kunne forstå hvorfor. Ellers opfattes systemet blot som uretfærdigt. Og der må ikke ske det samme indenfor socialområdet som indenfor sundhedsområdet, hvor folk er begyndt at tegne private sygeforsikringer, mener socialministeren.

Ifølge lektor i teorier om sociale problemer, Morten Ejrnæs fra Aalborg Universitet er der behov for at sætte fokus på den sociale retssikkerhed. Han mener, at der ikke hersker nogen tvivl om, at der finder helt usaglig forskelsbehandling af sociale sager sted. Det rammer især de svageste, der ikke har overskud til at formulere klager over de sociale myndigheder, så der er en chance for, at de bliver hørt/taget til efterretning.
Han advarer dog om, at man “risikerer, at komiteen blot vil legitimere systemet. Det er vigtigt, at den fører til reelle forbedringer for de svageste.”
Altså mod, at komiteen bliver et figenblad over regeringens asociale politik og et forsøg på at retfærdiggøre den.

Netavisen 20. juni 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne