Regeringens gaveregn til kapitalisterne fortsætter

Virksomheder, som spiser deres ansatte af med såkaldte medarbejderaktier som en del af lønnen, skal yderligere præmieres i form af en kraftig nedsætning af skatten på medarbejderaktier.

Udbetaling af en del af lønnen som reelt set værdiløs papir i form af “medarbejderaktier” som en erstatning for rede penge, er ifølge højreregeringen en fremragende praksis. Det sparer firmaerne for store lønudgifter, der bliver stående i virksomheden som risikovillig kapital, mens arbejderne knyttes tættere til virksomheden – uden at de får nogen som helst egentlig indflydelse på ledelsen af virksomheden.

Derfor skal beskatningen af medarbejderaktierne sænkes kraftigt, så flere virksomheder udnytter praksissen med at udstede de såkaldte medarbejderaktier. Forbillede for regeringen er USA, hvor udstedelsen af medarbejderaktier i langt højere grad end i Danmark er blevet udnyttet til at binde arbejderne til deres arbejdsplads og knokle hårdere uden nogen egentlig betaling.

Udstedelsen af medarbejderaktier har samtidig fungeret som et middel til bl.a. at sikre nye “vækstvirksomheder” kraftige reduceringer i deres lønudgifter. Lønnen er blevet presset helt i bund.
Eller som skatteminister Svend Erik Houmann begrunder den seneste gave til erhvervslivet:
“Det er fantastisk vigtigt at få styrket aktiekulturen i Danmark, hvis vi fortsat skal skabe vækst. Med forslaget tager vi et meget stort skridt, der gør, at vi kommer tættere på reglerne i USA, og det vil sikre et stærkere engagement mellem medarbejdere og virksomheder.”

Netavisen 13. juni 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne