TV 2 privatiseres – DR-produktion udliciteres

Med Dansk Folkeparti som stemmekvæg tromler regeringen beslutningen om at privatisere TV2 og udlicitere en stor del af DR’s produktion gennem Folketinget – som en af de sidste, sorte handlinger, inden Folketinget fra tirsdag af holder sommerferie.
Regeringen havde angiveligt lagt op til et bredt medieforlig, men indholdet var på forhånd blevet aftalt med Dansk Folkeparti, så flertallet var sikret. Der var i realiteten tale om, at de øvrige partier i Folketinget fik “tilbud” om at stemme for forliget uden større mulighed for indflydelse på indholdet eller lade være. Uanset, hvad de besluttede sig for, ville det blive vedtaget. Alle øvrige partier sagde nej til medieforliget.

Dermed er det hug og stikfast, at TV2 privatiseres, og at Danmark Radio tvinges til inden for fire år at lægge 21 pct. af deres program-produktion ud til “uafhængige producenter”, dvs. private firmaer. Det bliver kommercielt over hele linien, som Kristelig Folkeparti fastslår, og vil ikke mindst ramme de ægte lokal-stationer. Det vil hverken styrke alsidigheden eller udbuddet af programmer, men kun amerikaniseringen /ensretningen af dansk tv.
Masser af lokalradioer og tv-stationer vil blive tvunget til at dreje nøglen rundt som følge af ringere tilskud, frygter SF. Der er ifølge partiet tale om næsten en halvering af deres tilskud De lokale islæt vil stort set forsvinde fra de kommercielle, reklamefinansierede lokalradioer, der bliver tilbage. Om få år er der intet tilbage, der kan kaldes lokalradioer/lokal tv.

Ifølge de øvrige partier har der reelt set ikke været tale om noget forsøg på fra regeringens side på at få andre end Dansk Folkeparti med i et forlig om mediepolitikken. Der har – beklager Åge Frandsen (SF) sig – været tale om leflen for DF: “Regeringens tale om brede forlig har ingen mening”.
Om indgåelse af et bredere politisk forlig ville have stoppet privatiseringen/kommercialiseringen af dansk tv og radio er så en helt anden sag. Privatiseringen af TV2 skulle gennemføres her og nu, plus DR-produktionen af programmer udliciteres mv.

Netavisen 4. juni 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne