Skattestoppet og de kommunale håndfæstninger støttes af EU

Den danske højreregerings nye stramninger overfor kommuner og amter, som vil føre til omfattende nedskæringer til efteråret, får fuld opbakning i EU. Det anbefales, at de danske kommunalpolitikere holdes i endnu kortere snor år 2003.

Midt under de igangværende forhandlinger om at forny håndfæstningerne mellem staten/regeringen, amterne og kommunerne, har regeringen modtaget en håndfast støtte og opbakning fra EU, som helt givet vil blive udnyttet til at lægge yderligere tommelskruer på kommunerne og amterne for at sikre, at de efterlever skattestoppet og holder sig indenfor de dikterede økonomiske rammer.

Fra samtlige EU-lande gives der op til EU-finansministermødet tirsdag d. 4. juni udtryk for støtte til den danske højreregerings skattestop og forsøg på at banke kommuner og amter på plads bag kravet om offentlige besparelser (med andre ord bag kravet om nye sociale nedskæringer og forringelser af service. Ja, man anbefaler faktisk at stramme kursen for at holde kommunale og amtslige politikere i endnu kortere snor end i dag.

Højreregeringens kommunale politik, der ligger helt på linie med forgængerens, Nyrup-regeringens, politik med at sætte snærende rammer for den kommunale økonomi (og derigennem undergrave den kommunale økonomi og det påståede kommunale selvstyre), roses, og finansminister Thor Pedersen jubler. Han er mere end tilfreds med EU’s udtalelser om den danske økonomi samt anbefalinger, der er vand på regeringens mølle.

At der lægges op til et nyt kommunalt og amtsligt nedskæringsfelttog af næsten uhørt omfang, rører ikke de høje herrer i EU. Det betegnes blot som en nødvendig økonomisk politik, der bør strammes, så det sikres kommunerne og amterne ikke fremover bryder de indgåede aftaler/håndfæstninger, der indgås med den danske stat/regering.
Der er tale om, at Danmark også med Fogh-regeringen i spidsen for landet, fuldt ud lever op til EUs anvisninger om den økonomiske politik, de enkelte lande bør og skal følge, hvilket den nye regering naturligvis får skulderklap for.

Netavisen 3. juni 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne