Regeringen: Amtslige nedskæringer – ikke vores skyld!

Regeringen fralægger sig på ny ethvert ansvar for konsekvenserne af skattestoppet og fastholdelsen af de stramme økonomiske rammer, som håndfæstningerne mellem staten, amterne og kommunerne sætter. På trods af de kraftigt forringede økonomiske vilkår har amterne blot at fastholde den sociale standard, udtaler socialminister Henriette Kjær. Men: der er ikke en eneste krone mere på vej.

De økonomiske tommelskruer på amter og kommuner ikke blot fastholdes. De strammes yderligere. De offentlige udgifter skal presses helt i bund. Med nye omfattende sociale nedskæringer til følge. I denne omgang i forbindelse med efterårets vedtagelse af de amtslige og kommunale budgetter for år 2003. Rene gyserbudgetter er under udarbejdelse. For amterne vil der blive tale om de mest massive sociale nedskæringer i 20 år, frygtes det.

Den eneste reaktion på de sorte fremtidsudsigter fra socialministeren er at stille krav om, at amterne ikke skærer ned på de sociale udgifter. Det sociale område skal helt friholdes af nedskæringskniven. Eller, som det hedder, amterne skal prioritere det sociale område. Hvordan amterne så samtidig skal overholde de økonomiske rammer, som regeringen pålægger dem, nævner hun ikke et ord om.

Det er amternes problem. De har bare at være socialt ansvarsbeviste. Sker det ikke, er amterne ikke deres opgaver voksen – hvorfor de skal nedlægges, hedder det. De nye sociale nedskæringer er alene amternes (og kommunernes) skyld. Regeringen bærer intet ansvar for nedskæringspolitikken!

Tværtimod har regeringen faktisk stillet krav om nul nedskæringer! At man ikke giver kommunerne og amterne de økonomiske muligheder for at opfylde de sociale krav, som man ikke er bleg for rask væk at pålægge dem (helt gratis og aldeles uforpligtigende!), men omvendt tvinger dem til at svinge nedskæringskniven med hård hånd. Ja, det er en anden sag.

Det kan man da ikke bebrejde regeringen! Det er vel amterne og kommunerne, som fører kniven og tager de endelige beslutninger: prioriterer forkert og derfor er de eneansvarlige! Så stop brokkeriet! Regeringen vil ikke, som man faktisk hævder er tilfældet, holdes som gidsler under forhandlingerne om amternes og kommunernes økonomiske rammer det kommende år. Der er absolut ingen lettelser i den økonomiske nedskæringspolitik i udsigt.
Regeringen hævder stadig, senest under Folketingets afslutningsdebat, at man gør en stor indsats for de svageste i det danske samfund.

Netavisen 31. maj 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne