Ansatte på krisecentre for voldsofre fyres

På trods af, at de i alt 40 danske krisecentre for voldsofre opsøges af stadigt flere voldsramte kvinder og børn med meget tunge sociale problemer, der kræver en professional hjælp og indsats for at blive løst, tvinges krisecentrene til i stigende grad udelukkende at anvende frivillig arbejdskraft.

De første krisecentre for voldsramte blev oprettet i starten af 80´erne på frivillig basis. Man regnede ikke dengang med, at krisecentrene ville blive sat til at løse de tunge sociale og psykiske problemer, som mange af de kvinder og børn, der opsøgte dem, lider under. Sådan forholder det sig imidlertid i dag, hvor 2000 kvinder og ligeså mange børn hvert år søger tilflugt på krisecentrene.

Der er i årenes løb indgået kontrakt mellem amterne og de fleste krisecentre. De krav, som stilles til krisecentrene, er til stadighed blevet skærpet fra amter og kommuner, samtidig med, at “brugernes” sociale problemer som sagt er blevet stadigt tungere. Alligevel, på trods de stærkt stigende opgaver, som det offentlige forventer, at krisecentrene løser, skæres der nu kraftigt ned på budgetterne ud fra melodien om, at krisecentrene bør klare sig med frivillig arbejdskraft.

De nødvendige, lønnede fuldtidsstillinger nedlægges i dag en masse rundt om i amterne. Formanden for Landsorganisationen af Kvindekrisecentre, Jytte Mejnholt, fastslår:
Men den hjælp, som mange Voldsramte kvinder og børn har brug for, er simpelthen for stor en opgave for de fastansatte og ikke mindst de frivillige medarbejdere på krisecentrene”.

Udover de forringede bevillinger til krisecentrene, så man kan yde en professionel og effektiv hjælp til de voldsramte kvinder og børn, så kniber det (i øvrigt) gevaldigt med samarbejdet mellem på den ene side centrene og på den anden side kommunerne og amterne.

Omvendt ligger kommunernes og amternes politik godt i forlængelse af regeringens nye kongstanke om bevidst og kynisk at ville fremme frivillighedsprincippet: de frivilliges ulønnede sociale arbejde – på bekostning af det offentliges sociale indsats og ansvar. At det rammer en masse mennesker, der ikke får den hjælp, som de har behov for, er bare ærgerligt . . .

Netavisen 16. maj 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne