Protester og 2. behandling af deltidsloven

Torsdag 16. maj skal deltidsloven til 2. behandling. Der har længe været planer om at organisere omfattende protester, når den kom så langt – og der er nu fuld gang i planerne om at gøre dagen til aktionsdag.

– Vi håber på, at der mange steder vil komme gang i møder mellem tillidsfolk og dannelse af tillidsmandsnetværk. Og så håber vi naturligvis også på et væld af protester – for eksempel i form af protestskrivelser og spørgsmål til politikerne, siger Finn Sørensen, der er formand for SiD Bryggeriarbejdernes fagforening i København og medlem af koordinationsudvalget “Fagligt ansvar for en bedre fremtid”.

I Århus var der møde for tillidsfolk med henblik på at skabe et lokalt tillidsmandsnetværk tirsdag aften.Der var to punkter på dagsordenen: En diskussion af konsekvenserne af deltidsloven på offentlige og private arbejdspladser og oprettelsen af et lokalt tillidsmandsnetværk.

– Og så skal vi selvfølgelig diskutere, hvordan vi bedst muligt kan protestere mod deltidsloven fremover, sagde Jan Ahrendt, en af initiativtagerne og fællestillidsmand på Danfoss Viby.

Også i København er aktive tillidsfolk i fuld gang med forberedelserne af protesten.

Se også
Arbejdernes krav hedder nedsat arbejdstid – ikke øget deltid 05.03.02
Deltidslov og aftalesystem
Af Finn Sørensen, formand for Bryggeriarbejderne i København 01.03.02

Deltidslov fremsættes, mens fuldtidsarbejdet øges 22.02.02
Fuldtidsangreb på deltidsbestemmelserne KP2, 2002

Netavisen 8. maj 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne