Mere end 100.000 demonstrerede 1. maj

Trods byger og gråvejr var der masser af demonstranter til 1. maj-arrangementer landet over. Fremmødet i Fælledparken var lidt mindre end sidste år. Alligevel skønner politiet, at der var 75.000 dér alene. I Odense deltog over 10.000 på Rød 1. maj i Munkemose, og knap halvdelen ved LOs demonstration. I Århus deltog 8-10.000 i Fællesorganisationens manifestation. Rød 1. maj var i år afblæst i Århus.

Rød 1. maj Munkemose: Udsnit. Klik og forstør.

Den mest generelle fællesoverskrift var kamp mod højreregeringen – men der var ellers meget stor forskel le. De socialdemokratisk ledte demonstrationer – anført af tidligere statsminister Poul Nyrup, der talte i Fællesparken for første gang siden 1992 (hvor han fik et æg i hovedet!) – kritiserede Fogh-regeringen for at øge kløften mellem rig og fattig – og fremhævede ellers egne fortjenester og roste EU. Den tidligere socialdemokratiske udenrigsminister Mogens Lykketoft kunne i Vallensbæk meddele, at socialdemokratiet står skulder ved skulder med Fogh for at få de danske EU-forbehold ophævet og omstødt Nej’et til euro’en:

– Vi har brug for en europæisk udrykningsstyrke, der kan give FN’s hidtil stærkeste arm til fredsskabelse i denne verden. Vi har brug for en fælles europæisk asylpolitik og at bekæmpe kriminalitet i fællesskab. Vi har brug for at bekæmpe valutaspekulation. Jeg mener stadig, at vi aldrig har haft et bedre tilbud om det end den fælles mønt, sagde Mogens Lykketoft.

Grafittimalere ved APKs 1. maj i Fællesparken

LOs næstformand Tine Brøndum benyttede lejligheden til at slå et slag for brugerbetaling:
– Lad os se på om brugerbetaling på udvalgte områder – også dem der er hellige – ikke kan give et større provenu og en mere retfærdig fordeling, sagde hun.
Det er ikke kun Fogh-regeringen, der bryder valgløfter. I Socialdemokratiets valgmanifest fra sidste år afvises f.eks. brugerbetaling på ældreområdet. Nu vil Tine Brøndum slagte hellige køer.

Det angiver noget om de store forskelle i politik og retning for arbejderbevægelsen, som også er en realitet 1. maj.
Manifestationer på et klassekampsgrundlag – som Rød 1. maj i Munkemose eller APKs 1. maj i Fælledparken – satte fokus på højreoffensiven og kampen mod Fogh og minimalstaten, men fordømte også den amerikansk anførte ‘krig mod terror’, som den israelske aggression mod palæstinenserne er en del af, og krævede stop for dansk krigsdeltagelse.

Det skal noteres at kritik af den israelske aggression mod Palæstina og udtryk for solidaritet med palæstinensernes kamp var gennemgående i alle manifestationer, omend udtalt med forskelligt eftertryk.
Se ‘Jeg er et barn af de tusinder fordrevne børn’

Hanane Gheith – ung palæstinenser – var en af hovedtalerne i Munkemose.
Banner på scenen STOP BUSH OG SHARON!

Ulla Røder, den danske fredsaktivist, der sidste år modtog den alternative nobelfredspris, understregede ved Rød 1. maj i Munkemose nødvendigheden af aktiv kamp for freden. Hun opfordrede til at man nedlagde arbejdet i en time på de danske arbejdspladser, hvis og når USA angriber Irak.
Se Ikke flere nedslagtninger – Nu er det nok

Kritikken af den amerikanske terrorkrig blev fremført adskillige steder. Blandt andet af Lise Møller, DKU Odense og af Henning Paaske Jensen, formand for APK på Fyn i Munke Mose.
Se Bush og Sharon er de største krigsforbrydere i vor tid
og Sharons ‘terrorkrig’ mod palæstinenserne er en direkte aflægger af USAs ‘terrorkrig’

I Fælledparken i København talte repræsentanter for FredsVagten ved Christiansborg ikke mindre end seks forskellige steder.
Se Kolerakrigen – den uafsluttede krig

Anders Bondo Christensen – en hovedkraft i initiativet mod Ny Løn OK 2002 – i Munkemose

Den elendige minusoverenskomst for de offentligt ansatte, som er blevet påtvunget de 650.000 offentlig ansatte med en meget smal margin ved urafstemningen, blev i Munkemose kritiseret skarpt af Anders Bondo Christensen, OK2002, Sønderborg – en repræsentant for de lærere, der ligesom sygeplejerskerne massivt forkastede OK-resultatet. Lærerne vil ikke have Ny Løn – og ok-resultatet kan betyde reallønsfald for store grupper. Alligevel betyder de udemokratiske sammenkædningsregler, at lærerne får meget mere Ny Løn. Bondo Christensen opfordrede til en omafstemning efter at uregelmæssighederne ved valget fra FOAs side var blevet afdækket.

Op til den danske EU-formandskab understregede de ikke-socialdemokratiske 1. maj-arrangementer nødvendigheden af kamp mod den forstærkede udvikling hen imod en egentlig unionsstat – og at dansk udtræden af EU er vejen frem for arbejderne og det store flertal.

Dorte Grenaa ved APKs 1. maj i Fælledparken

I sin tale ved Arbejderpartiet Kommunisternes arrangement i Fællesparken manede partiets formand Dorte Grenaa til kamp mod Fogh-regeringen uden at arbejderne skal traske i halen på Nyrup og hans socialdemokrati:
– Vi har været igennem et helt århundrede og mere til, hvor de store og små socialdemokratier igen og igen har vist hulheden i ideen om, at det blot gælder om at tæmme markedskræfterne. Lige nu er Anders Foghs højreblok med Dansk Folkeparti ved at gennemtvinge den ‘minimalstat’, Fogh ønsker: Et nyliberalt samfund indrettet til profit og glæde for monopolerne. Farum-modellen i maxi-størrelse. Unionsstaten og EU-modellen i provinsstørrelse. Korrupt, kriminelt, asocialt – en udvikling tilbage til fortiden, kamufleret af nye reklameslogans og styling.

Læs hele talen her

Graffittimaleri færdigt

Netavisen 2. maj 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne