Togdriften i Jylland SKULLE privatiseres

Regeringen forærede en stor del af den jyske togdrift til Arriva, skønt DSB afgav det billigste tilbud ved den første licitation af togdrift i Danmark. Det fremgår tydeligt af afsløringen af materiale, som var stemplet fortroligt i Trafikministeriet. Privatiseringen af togdriften skulle af ideologiske grunde gennemføres.

Al tvivl er nu fejet af bordet. Der var tale om en ren og skær ideologisk beslutning, da det berygtede multinationale firma Arriva fik overdraget togdriften i Midt og Vestjylland på et sølvfad. Arriva gav ikke det billigste bud, det gjorde DSB, der tilmed havde de klart bedste anbefalinger. Det fremgår af Trafikministeriets egne vurderinger. Materialet, der dokumenterer, at DSBs tilbud var det bedste og billigste, er blevet stemplet fortroligt, men er nu sluppet ud til offentlighedens kendskab.

Trafikministeren/regeringen har, indtil afsløringen af det hemmeligholdte materiale, bevidst forsøgt at afskære offentligheden fra at få noget som helst konkret at vide om det beskidte politiske spil, der er foregået. Begrundelsen: “Hensynet til såvel DSB som de øvrige tilbudsgivere tillader ikke, at der gives detaljerede oplysninger om de enkelte tilbud.”

Trafikministeriets konklusion på licitationen af togdriften var klar: “Samlet set har DSB leveret de bedste tilbud. Prisen er særdeles fordelagtig og udslagsgivende for vurderingen. DSB har den bedste leveringssikkerhed og leverer rimelig god kvalitet. Alle DSBs tilbud vurderes på grund af prisen mere fordelagtige end alle andre tilbud. På andenpladsen kommer Arriva.”

Alligevel blev Arriva foretrukket. Togdriften skulle af ideologiske grunde overgå til et privat firma. Beslutningen blev, på Fogh-regeringens vegne, truffet af den konservative trafikminister Flemming Hansen. Prisen for den rundhåndede gave: 600 mill. kr. ekstra i forhold til DSB-tilbuddet.

DSB har klaget over, at Arriva blev valgt på trods af, at DSB kom med det bedste tilbud ledelse og ministeriet stærkt uenige om afvisningen. DSBs bestyrelsesformand Knud Heinesen udtaler ovenpå afsløringen, de også er kommet bag på ham, at han glæder sig over den meget positive vurdering af DSBs tilbud, trafikministeriet har foretaget, og finder det endnu vanskeligere at forstå, at ministeren valgte at bortdømme DSB ved licitationen.

Afsløringen styrker DSB samt De Statsansattes Kartel, der også har indbragt sagen for Klagenævnet for Udbud. Klagenævnet har endnu ikke afgjort sagen.

Trafikminister Flemming Hansen påstår stadig frejdigt, at der var tale om det rigtige valg, da Arriva “vandt ordren”. Beslutningen blev ifølge ministeren truffet på baggrund af en vurdering af, at DSBs tilbud ikke opfyldte de konkurrenceretslige regler, fordi det var overvejende sandsynligt, at det ikke ville give overskud.
Alt stinker dog langt væk af, at der var tale om en ren politisk beslutning omkring privatiseringen af togdriften.

Netavisen 30. april 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne