Daginstitutionspriserne eksploderer

De seneste fem år er småbørnsfamiliernes økonomiske forhold blevet drastisk forringet som følge af voldsomt stigende priser på pasningen af børn. Samtidig med, at de fleste kommunerne har forringet pasningen, har de skruet priserne voldsomt i vejret. Det viser tal fra Danmark Statistik.

Hårdest ramt af prisernes himmelflugt er forældre med børn und tre år. Prisen for at få børn passet i dagpleje er steget 30 pct., men plads i vuggestue/aldersintegreret institution er steget med 33 pct. En voldsom udhuling af børnefamiliernes økonomiske forhold, som på ingen måde er blevet fulgt op af forbedret kvalitet i pasningen. Snarere tværtimod, slår både FOLA (Landsforeningen af Forældre til Børn i Daginstitutioner) og BUPL fast.

Prisstigningerne er bare for meget, mener Ib Bjerregård, der er bestyrelsesmedlem i FOLA. Han kan ikke forestille sig andre steder i det danske betalingssystem med så voldsomme stigninger. Hvis blot kvaliteten så var steget tilsvarende, havde det ikke været helt så slemt – men det er langtfra tilfældet. Der er proppet langt flere børn ind i institutionerne, så børnene har fået færre kvadratmeter at boltre sig på, understreger han.

Formanden for BUPL, Bente Sorgenfrey, bekræfter, at mulighederne for at passe børnene ordentligt er blevet forringet, samtidig med at priserne er blevet skruet i vejret. Der er blevet skrevet mere end 50.000 børn ekstra ind i indenfor de sidste 10 år – uden der er fulgt ekstra personale med. Altså klart ringere pladsforhold samt ringere normering, hvilket på ingen måde har holdt kommunalpolitikerne tilbage fra at vedtage voldsomme forhøjelser af taksterne for børnepasning.
Ifølge Bente Sorgenfrey et helt forkert signal at sende. Forældrene tvinges til at arbejde endnu mere får at få råd til at få deres børn passet og dermed endnu mindre tid end i dag.

Odenses socialdemokratiske borgmester, Anker Boye, der er tidligere formand (i dag næstformand) for Kommunernes Landsforening, begrunder de tårnhøje prisstigninger med kommunernes indførsel af den såkaldte pasningsgaranti. Kommunerne havde tidligere en meget billig børnepasning, “og det skal da forældrene bare glæde sig over. Inden man piver alt for højt over den pris, man betaler, skal man være opmærksom på, at forældrene betaler den mindste del af prisen. De forældre, der ikke har børn, betaler den højeste pris”, erklærer Anker Boye.

Han forventer endog nye prisstigninger – både fordi kommunerne vil udnytte de nuværende rammer for brugerbetaling på børnepasning på 33 pct. af udgifterne til fulde og oven i købet vil presse på for at få grænsen for brugerbetaling hævet. Alt tyder derfor på, at børnepasningsprisernes himmelflugt vil fortsætte.
Med mindre forældrene og andre fornuftige kræfter gør noget alvorligt ved sagen.

Netavisen 24. april 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne