Computer-arbejde medfører alvorlige arbejdsskader

Et meget omfattende svensk forskersamarbejde omkring IT-arbejde dokumenterer, at anvendelse af (computer)musen i forbindelse med arbejde ved computere kan medføre alvorlige arbejdsskader, og sætter kraftige spørgsmålstegn ved Arbejdsskadestyrelsen i Danmarks afvisning af museskader som egentlige arbejdsskader.
Professor Håkan Johansson, chef for Belastningsskadecentrum i Umeå, slår fast, at der ikke længere hersker nogen tvivl om, at museskader er deciderede arbejdsskader og at arbejde ved computere kan resultere i alvorlige arbejdsskader. Det svenske forskersamarbejde omkring museskader bevirker, at man – ifølge bladet Replik, der udgivet af fagforbundet HK/Service – er rede til at fremlægge klinisk dokumentation, som kan føre til anerkendelse af museskader som arbejdsskader.

De svenske resultater må siges at være en bombe under den danske arbejdsmarkedsstyrelse, som for nyligt på ny pure afviste eksistensen af museskader. Det eneste, der lod sig påvise i forbindelse med computer-arbejde, var forbigående gener, hævdede Arbejdsmarkedsstyrelsen. En påstand, som klart tilbagevises af de svenske arbejdsmarkedsforsker.

Eller som Håkan Johansson runder af: “- Jeg er helt overbevist om, at computer- og musearbejde kan give alvorlige arbejdsskader. Alle vores resultater peger i den retning. Der er intet, som taler for, at museskader ikke skulle eksistere”.
Mulighederne for fremover at få anerkendt museskader som arbejdsskader i Danmark synes at være kommet et væsentligt skridt nærmere.

Netavisen 18.april 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne