ÅBENT BREV TIL STATSMINISTER ANDERS FOGH RASMUSSEN

Kære Anders Fogh Rasmussen

Vi er meget skuffede over Deres stempling af PKK som en terrororganisation.

Vi havde ganske vist ikke regnet med, at De under Deres besøg i Tyrkiet ville komme med udtalelser til støtte for kurderne, men en udtalelse af den art havde vi dog ikke forventet.

I hvert fald synes vi, at De skylder os en konkret dokumentation for rigtigheden af Deres udtalelse.

Som De selv nævnte under Deres besøg i Tyrkiet, har kurderne stadig ikke ret til undervisning på deres eget sprog. Men er De f.eks. klar over at tusinder af mennesker er blevet arresterede og retsforfulgt af de tyrkiske myndigheder siden nytår – alene fordi de har gjort krav på at tale kurdisk?
Det er ikke kurderne, men de tyrkiske myndigheder der kritiserer EU’s krav, herunder overholdelse af de såkaldte “Københavner-kriterier”.

Man kan ikke lukke øjnene for disse kendsgerningerne. Det kurdiske folk og PKK har gang på gang i de senere år udtrykt ønske om et demokratisk samvær på lige fod med det tyrkiske folk. Dette ønske kan ikke stemples som “terroristisk”.

I den forbindelse kan jeg oplyse Dem om, at herboende kurdere foreløbig har indsamlet over 6.000 underskrifter, som netop udtrykker kravet om en ligeberettiget status for det kurdiske folk i Tyrkiet og som støtter den nye linie som PKK har valgt.

Vi ser Deres terror-stempling som en kriminalisering af mange af de omkring 30.000 kurdere, som bor her i Danmark. Derfor kan den også skade integrations-processen og det generelt gode forhold mellem danskere og medborgere af kurdisk afstamning.

Kære statsminister,

I stedet for at piske en stemning op burde De – efter vores mening – som kommende EU-formand spille en aktiv rolle der kan bane vejen for en demokratisering af Tyrkiet og dermed en endelig bilæggelse af den konflikt, som har kostet alt for mange kurdere og tyrkere livet.

Med venlig hilsen
Imdat Yilmaz
Formand for FEY-KURD

Se også
Uheldig udtalelse af statsministeren

Netavisen 8. april 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne