Selektiv indvandring på kapitalens præmisser

Der er forskel på folk. Også på flygtninge/indvandrere. En stor del er uønskede i Danmark, og skal i det stærkt begrænsede omfang, de alligevel kommer til landet, udnyttes som tredjerangsarbejdere på det tredje, grå arbejdsmarked – som løntrykkere og ekstremt billig arbejdskraft uden normale faglige rettigheder.
Omvendt er andre yderst velkomne, herunder ikke mindst indere og pakistanere og folk fra Østeuropa, der har en høj uddannelse.

Importen af højt uddannet arbejdskraft fra tidligere europæiske/særligt engelske kolonier, som lande som England i årevis har levet højt på, og som Tyskland og Italien i dag gør en effektiv indsats for at tiltrække sig, skal styrkes. Samtidig skal bestemmelserne for udvisning af indvandrere gradbøjes, så de højtuddannede indvandrere, der er ansat på kontrakt med en dansk arbejdsgiver, ikke automatisk udvises, hvis/når deres kontrakt udløber.

Lunten må være længere end i dag, mener økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen. Folk, der har været i landet en periode, skal ikke smides ud blot de mister arbejdet. I det mindste ikke, når det gælder ingeniører, IT-specialister osv. Socialdemokratiet klager dog over, at regeringen ikke i første omgang vil kortlægge, hvor mange flygtninge, der befinder sig i Danmark med en høj uddannelse.

I forhold til at styrke importen af højt uddannede fra den tredje verden – eller som det også betegnes hjerneflugten – overvejer regeringen at indføre en række skattefordele i forbindelse med ansættelsen af højt kvalificerede arbejdskraft. Der er for nyligt oprettet hjemmesider på Internettet, som forsøger at lokke eksperter fra Asien og Østeuropa til Danmark ( www.workindenmark.dk ).
Her fortælles om fordelene ved at slå sig ned i Danmark.

Også på dette felt fortsætter højreregeringen den poltik, som den tidligere regering stod for, i styrket omfang. Sidst blev reglerne for import af højt uddannet udenlandsk arbejdskraft opblødt i november 2002, hvilket indenfor de næste 10 måneder betød, at 361 IT-specialister kom til landet.

Bendt Bendtsen påstår, trods den førte danske politik samt højreregeringens nye planer, at Danmark ikke er med til at fremme hjerneflugten fra den fattige verden. Nej, hjerneflugten er ifølge økonomi- og erhvervsministeren til gavn for de lande, som de kommer fra. De sender eventuelt penge tilbage til deres hjemland og tager måske en gang ad åre tilbage til hjemlande.

At det er lande som Indien og Pakistan, der har betalt deres uddannelse, og at deres viden i høj grad kunne og burde udnyttes til at udvikle landenes økonomi, ser man helt bort fra. At det kapitalistiske Danmark og det danske erhvervsliv helt uden samfundsøkonomiske omkostninger til uddannelse og på stærkt fordelagtige betingelser får stillet masser af højt uddannet arbejdskraft til rådighed, er ikke medvirke til at udnytte/udplyndre ulandene, ifølge borgerskabet.

Se også
Diskrimination via lov KP26, 2001

Netavisen 26. marts 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne