Massiv opbakning blandt de uddannelsessøgende bag demonstration ved Christiansborg og aktiviteter landet over den 20. marts

Se også Demo mod finanslov: Humanisterne KUA mobiliserer

På de 750 tillidsfolks møde i Silkeborg den 1. marts blev det besluttet at markere arbejdernes protest mod finansloven ved en demonstration foran Christiansborg ved trediebehandlingen den 20. marts. De uddannelsesøgende har allerede længe planlagt at markere deres utilfredshed – og på demonstrationsdagen vil de være massivt repræsenteret. Alle de uddannelsessøgendes organisationer – samlet i danmarks Råstof – vil være med.

For udsigten til dårligere uddannelser og løftebrud har skabt vrede hos de uddannelsessøgende.
Blandt demonstranterne foran Christiansborg vil man derfor se skoleelever, gymnasieelever,lærerstuderende, handelsskoleelever, Hf’ere, erhvervsskoleelever,pædagogstuderende, sygepejestuderende og studerende fra universitet.

Eleverne og de studerende er nemlig alvor bange for at de nedskæringer, som VK-regeringen lægger op til på uddannelserne, vil få alvorlige konsekvenser. Ikke alene for den enkelte studerende – men for hele
samfundet.

– Vi oplever allerede i dag, at man slår forskellige uddannelsesretninger sammen, på bl.a. DTU. Det betyder, at man ikke kan få en tilstrækkelig specialiseret uddannelse, mener Camilla Gregersen, der er uddannelsespolitisk ordfører i Danske Studerendes Fællesråd, DSF.
– Det betyder ikke alene, at den enkelte får en dårligere uddannelse – mendet er også med til, at ødelægge det forskningsmiljø, som er på eksempelvis DTU. Og man skal tænke på, at det tager lang tid, at banke et godt forskningsmiljø op igen. Det tager ikke lang tid at ødelægge det – men kannemt tage 15-20 år at rette det op igen, siger Camilla Gregersen.

Hun har også eksempler på, at et hold studerende på Den kongelige Veterinær Landbohøjskole i København har fået aflyst deres forelæsninger 5. gange i træk, fordi der ikke var penge til at aflønne forelæserne. Og i provinsen er der mange eksempler på, at studerende må pendle fra det ene universitettil det andet for at stykke en sproglig uddannelse sammen.

Det store problem for universiteterne og andre højere – og mellemlange uddannelser er blandt andet, er reduktionen i taxametertilskudet, som betyder færre undervisere, større hold og nedslidte undervisningslokaler.

Også handelsskolerne er med d. 20. marts.
Det er de, fordi Anders Fogh Rasmussen efter handelsskoleelevernes opfattelse har begået regulær løftebrud.
I efteråret var handelsskoleeleverne flere gange på gaden i protest mod høje klassekvotienter og deraf dårligere undervisning. I valgkampen lovede Venstre og konservative at tilføre handelsskolerne 50 millioner kr.
– Pengene kom også, men med den anden hånd fjernede de så 50 millioner kr., fra nogle forskningspuljer, nogle bygningsmidler m.v., så vi i dag stå med et stort rundt 0 i stedet for de 50 millioner kr., som V og K lovede i
valgkampen, fortæller Dan Holt Jensen fra Landssammenslutningen afHandelsskoleelever, LH.
– Det betyder at vi fortsat har udsigt til klasser på 30-35 studerende,manglende vikardækning, og lærerfrie undervisningsdage, siger Dan Holt Jensen.

Heller ikke Hf’erne og gymnasieeleverne er tilfredse med finansloven.
– Med regeringen udspil om et skattestop, ved vi også, at der bliver lagt meget snævre rammer for, hvad amterne må bruge på bl.a. HF og VUC, siger Rune Frederiksen formand for Landssammenslutningen af Kursusstuderende,
LAK.
– Udervisningsministeriet skal spare 22% de næste år. Det vil sætte stop for meget af det udvilklingsarbejde der er sat i gang. Bl.a. er det Pædagogiske Udviklingsprogram for VUC blevet sat i bero. Man kan samtidig være bange for, at udviklingen af uddannelserne bliver nedprioriteret i de kommende år, selvom der er utrolig meget brug for en opprioritering.

På gymanieområdet gælder nogenlunde det samme, da de også finansieres via amterne.
– Men vi ved, at regeringen allerede nu har planer om at fyrer en række fagkonsulenter i undervisningsministeriet. Fagkonsulenterne har hidtil sikret, at der var en vis lighed i uddannelsen, og sikret at undervisningen havde et rimelig niveau, fortæller Bjørn Hansen fra Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, DGS.
– Men vi deltager også d. 20. marts for at forsøge at få rettet op på de dårligdomme som allerede nu er på gymnasierne.
– Vi fik det store hug, da amterne og folketinget i 1999 gennemtrumfede en ny overenskomst for gymnasielærerne, som betød at vi fik markant højere klassekvotienter, siger Bjørn Hansen.

Også blandt de pædagogstuderende er der vrede.
– Vi bliver også ramt af planerne om at skære 15% af taxameterpengene over de næste tre år, fortæller Klaus B. Jensen fra Pædagogstuderendes Landssammenslutning, PLS, som forudser, at det kan komme til at betyde
seminarielukninger, fordi en del allerede i dag kører på pumperne.
– Hertil kommer, at regeringen vil lukke seminarierådet, hvilket er en alvorlig svækkelse af de studerendes demokratiske muligheder for at præge uddannelsen.

De studerende er ikke kun på gaden i København, hvor de vil demonstrere sammen med bl.a. LO-Storkøbenhavn, diverse kunstnere og invandreforeninger.
De vil også være på gaden i Århus, Odense og Aalborg.
Bag elevernes og de studerendes protest stå EEO, DEO, LH, LAK, DSF, LL, SLS og PLS.

Demonstrationerne går under hovedparolen:
Stop forringelserne på uddannelserne – uddannelsen er ingen udsalgsvare!

Protesten den 20. marts er ikke kun rettet mod dette års finanslov. Det er også den første aktion i forhold til næste års finanslov, hvor de studerende i højere grad, vil forsøge at være med til at sætte dagsordenen for, hvordan uddannelserne skal være i Danmark.

Demonstration den 20 marts:
Aalborg Rådhus kl. 15.00
Århus Rådhus kl. 15.00
Odense Rådhus kl. 15.00
København, Frue Plads kl. 13.00

Anbefalere og initiativtagere er organisationerne i Råstof-initiativet:
Danmarks Elevorganisation, Landssammenslutningen Af Kursusstuderende,
Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Erhvervsskolernes Elev Organisation,
Landssammenslutningen af Handelsskoleelever, Pædagogstuderendes
Landssammenslutning, Danske Studerendes Fællesråd, Sygeplejestuderendes
LandsSammenslutning og Dansk Magisterforening.

For yderligere information:

Camilla Gregersen DSF 2819 4501
Jan Hoby PLS 2835 3751
Bjørn Hansen DGS 6130 8518

Netavisen 8. marts 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne