Fordobling af dansk international styrke

Mens danske soldater nu deltager direkte i krigshandlinger på USAs side i Afghanistan, oplyser den danske krigsminister (kaldet forsvarsminister) Svend Aage Jensby, at forsvarsbudgettet skal forøges mærkbart, så endnu flere danske soldater kan deltage i såkaldte “internationale missioner”.

Der er et område, som er totalt fredet for nedskæringskniven under den ny højreregering. Militæret. Det næste forsvarsforlig skal indeholde stigninger i militærudgifterne, slår krigsministeren fast, bl.a. til en udvidelse af antallet af soldater indenfor Jægerkorpset og Frømandskorpset, der på nuværende tidspunkt deltager aktivt i USA krig i Afghanistan. En udvidelse, som skal sikre, at de to korps kan være udsendt på “mission” i længere tid, end tilfældet er i dag.

I alt skal den danske internationale styrke fordobles, så Danmark permanent kan have mellem 1500 og 2000 soldater udstationeret i udlandet i diverse internationale missioner. Det er, hvad både USA og NATO efterlyser. Hvis Europa ikke lytter, bliver gabet mellem Europa og USA større og større, og en afkobling mellem USA og Europa er ikke i dansk interesse, påstår Svend Aage Jensby.

Socialdemokratiet er (som man kunne forvente) åben for en diskussion af yderligere bevillinger til det danske militær, selvom der ikke er tale om et “forhåndsløfte” om at sige ja til øgede militærudgifter, oplyser den socialdemokratiske militærpolitiske (forsvarspolitiske) ordfører Per Kaalund.

Se også
Danske soldater i kamp i Afghanistan

Netavisen 5. marts 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne