Tag deltidsloven af bordet!

750 faglige repræsentanter, forsamlet til konference i Silkeborg d. 1. marts 2002 udtaler:

Regeringen vil gennemføre deltidsloven under påskud af “mere frihed” til børnefamilier, til lønmodtagere, der vil trække sig gradvis tilbage fra arbejdsmarkedet, eller passe handicappede børn og gamle forældre.

Mere frihed er en falsk varebetegnelse. Loven giver ingen rettigheder til lønmodtageren med hensyn til deltid. Den bør tværtimod omdøbes til “lov om tvungen deltid”.

Med denne lov i hånden, kan arbejdsgiveren tvinge enhver lønmodtager til nedgang i arbejdstid og dermed lønnedgang. Hvis man nægter, kan man få en fyreseddel. Det er lønmodtageren, der skal bevise, at afskedigelsen sker, fordi man har sagt nej – ellers er der ikke engang en “godtgørelse”!

Det er en drastisk forringelse af lønmodtagerens retsstilling, og et permanent indgreb i gældende overenskomster og lokalaftaler. Forhandlerne på det offentlige område må se i øjnene, at de har forhandlet under falske forudsætninger, da loven skal træde i kraft d. 31.marts 2002.

Loven er et utåleligt og uacceptabelt angreb på aftalesystemet, på tillidsmandsinstitutionen og på de faglige organisationers muligheder for at beskytte medlemmerne.

Det er en grov favorisering af arbejdsgiverne i alle fremtidige forhandlinger om arbejdstid, centralt såvel som lokalt. Uden den mindste modydelse får arbejdsgiverne frie hænder til art diktere arbejdstidens længde for den enkelte ansatte, og sætte gældende arbejdstidsaftaler ud af kraft.

En samlet fagbevægelse, samtlige arbejderpartier og enkelte arbejdsgivere tager skarpt afstand fra lovforslaget, men regeringen fastholder det – Dansk Folkeparti vil sikre flertallet for loven.

Vi må derfor opfordre alle lønmodtagere og arbejdspladser til at diskutere situationen, og svare beskæftigelsesministeren på hans provokation: Er I enige i, at arbejdsgiveren ensidigt skal bestemme over jeres arbejdstid?
Vi opfordrer samtidigt arbejdspladserne til at sende udtalelser og deputationer til folketinget, med kravet om at loven tages af bordet.

Vi må sige til Beskæftigelsesministeren: Du leger med ilden! Den danske aftalemodel hviler på 2 forudsætninger: Den ene er arbejdsgivernes og lønmodtagernes ret til at organisere sig, og frit indgå kollektive aftaler. Den anden er parternes respekt for de indgåede aftaler, udtrykt i den såkaldte “fredspligt”. Hvis man fjerner den ene forudsætning, så fjerner man også den anden.

Se også udtalelsen
Fagligt ansvar for en bedre fremtid

Således vedtaget i Silkeborg d 1. marts 2002

Netavisen 2. marts 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne