Faglig modstand mod regeringsindgreb og deltid

I den sidste uges tid er der kommet den ene udtalelse efter den anden fra arbejdspladserne imod Fogh regeringen.
Udtalelserne kommer op til folketingets behandling af højre regeringens indgreb i gældende overenskomst med loven om arbejdsgivernes uindskrænkede ret til indførelse af deltidsarbejde.
Det er de store CO-industrivirksomheder som Vestfrost, Danfoss og Lindø, der er kommet på banen med protestudtalelser.
Lindø og Vestfrost har nu etableret et Fagligt Netværk med mere end 100 arbejdspladser fra hele landet og forudsiger indgrebet i overenskomsten vil blive mødt med uro fra arbejdspladserne.

Skarpest er modstanden blevet formuleret af arbejderne på Lindø-værftet – her har de i Fællesklubbens udtalelse reageret ikke bare imod regeringsindgrebet i overenskomsterne, men også klart imod selve deltidstanken samt regeringens undergravning af sikkerheden med besparelser på Arbejdstilsynet.
Lindø er tidligere gået i spidsen og har viste deres utilfredshed med indførelse af øget “fleksibel arbejdstid” Det skete da forbundsformand Max Bæhring fra Dansk Metal i sin tid stillede sig i spidsen for indførelse af den EU-inspirerede fleksible arbejdstid i CO Industri overenskomsterne. Dengang blev tingene trods massiv modstand indført med klausulen om, at det kan tillades ved lokal forhandling.
Modstanderne af deltid fastholdt vigtigheden af en kollektiv afvisning af den fleksible arbejdstid fordi arbejderne på den enkelte arbejdsplads ville stå svagere, fordi de ville blive presset og truet til at acceptere øget fleksible arbejdstid.

Nu ønsker Fogh regeringen at gå skridtet endnu videre og lovfæste arbejdsgiverens uindskrænkede ret til blot at indføre deltid. Det forsøges, som alt andet liberalt tankegods, at blive solgt som ‘individuelle muligheder’. Men deltidsbegrebet taget først og sidst sigte på at sikre arbejdsgiverne en arbejdskraft som står fuldstændig til rådighed ved spidsbelastninger, og ellers kan sendes hjem. når de kalder arbejdsgivernes ret til at ansætte
Et alvorligt angreb på arbejdernes løn og arbejdsforhold, en undergravning af familiernes realløn og en alvorlig forringelse af arbejdsforholdene med øget tempo opskruning.

Dokumentation
Lindø-arbejdernes udtalelse 13-02-02:

Stik piben ind…….!

“Det er sørgeligt, at det først er efter valget, at Venstre viser sit sande ansigt. Partiet havde ellers travlt med at forsikre vælgerne om, at de stort set ville videreføre den tidligere regerings politik.

Regeringen lader nu hånt om almindelige lønmodtageres liv og førlighed. Det er tydeligt med de grove tiltag, der er kommet på hele sikkerheds og arbejdstilsynets områder.

Det næste vi nu kan frygte er, at de vil gøre alvor af deres trusler om også at gribe ind i overenskomsterne ved indførelse af deltidsbegrebet. Deltidstanken forsøger man så at fedte ind i udsagn om den enkeltes frihed, men det der reelt sker er, at man på denne måde fjerner den enkeltes ret, til sammen med kolleger, at stå sammen og aftale nogle spilleregler med arbejdsgiveren. Nej nu ligger friheden alene hos arbejdsgiverne.

Vågn nu op “kære regering” og lyt til alle dem som fraråder, at I blander jer i aftaleretten. Selv formanden for DI har sammen med Max Bæhring anmodet jer om at stikke piben ind, ellers forudser mange, at der kan blive megen uro på det danske arbejdsmarked de næste 4 år.”

Udtalelsen er underskrevet af fællestillidsmand Claus Jensen.

Se også
Tillidsmænd danner netværk mod regeringsindgreb
Udtalelse på vegne af 100 danske virksomheder 20.02.2002

Netavisen 21. februar 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne