Amdi Petersen spjældet – Brixtofte fri og borgmester

For den trængte Fogh-regering og hans parti er fængslingen af Tvind-stifteren Amdi Petersen i Los Angeles på begæring af dansk politi kommet som en ren gave.
Presset på regeringen var vokset til stormstyrke, i medierne, i befolkningen, selv i den parlamentariske opposition. Efter flere ugers uafbrudte pinlige afsløringer måtte partifælle Fogh offentligt lægge luft til den behændige økonomiske troldmand fra Farum.

Men med fængslingen af Amdi Petersen fik medierne pludselig noget andet at sætte på dagsordenen: Den årelange hetz mod Tvind-samvirket i medierne, direkte dirigeret af politi og politikere, blev virksom igen som ved et tryk på en knap – og den notoriske lovbryder Peter Brixtofte kunne næsten forsvinde fra søgelyset og læne sig tilbage i sin borgmesterstol i Farum.

Hvorfor er Amdi Petersen fængslet? Hvorfor går Brixtofte fri? Selv indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, Brixtoftes partifælle og nylige borgmesterkollega, har måttet konstatere, at Brixtofte har handlet i strid med loven ved optagelse af hemmelige lån, manglende oplysninger om de reelle økonomiske forhold og i en række andre spørgsmål.
Derfor er kommunen ‘sat under administration’ af ministeriet.
Hele Brixtoftes cirkus – som i årevis er blevet fremstillet som en model til efterfølgelse for alt og alle, og som et bevis på den nyliberale privatiseringspolitiks velsignelser – har ført Farum til kanten af bankerot, hvor klækkelige ekstraregninger i form af skattestigninger venter på borgerne.

Brixtofte skal selvfølgelig ikke have lov til at slippe for at blive stillet politisk og juridisk til regnskab for sin systematiske politiske og økonomiske svindelbutik af korruption, nepotisme og luksusliv på borgernes bekostning.

Men nu retter politikernes og mediernes blodtørst sig igen mod Tvind og Amdi Petersen. Politimesteren fra Holstebro Jens Kaasgaard, der leder politiundersøgelsen af Tvinds forhold, optræder som anklagemyndighed i medierne, og søger at gennemføre en ressag og opnå en domfældelse dér! I strid med lovgivningen, der af hensyn til retssikkerheden og det princip, at ingen skal betragtes som skyldig før efter en domfældelse, fordrer det stik modsatte.

Det er vanskeligt at danne sig et klart begreb om, hvorvidt Tvind-samvirket har overtrådt lovgivningen eller blot (som så mange andre) udnyttet eksisterende legale muligheder maksimalt. At det længe har været forhåndsdømt af den borgerlige presse og magthaverne er imidlertid en kendsgerning. Det i sig selv miskreditter bestemt ikke Tvind i progressive kredse.

Kan man stole på, at tingene kan blive klarlagt ved en kommende retssag – og at ‘retfærdigheden’ vil ske fyldest dér? Desværre Nej: Forhåndstemplingen af Tvind umuliggør noget, der bare ligner en fair retssag.

Og imens sidder den notoriske lovovertræder Brixtofte og griner i sin borgmesterstol, beskyttet af de samme indflydelsesrige venner, som fører principiel kamp mod Tvind.
Det er retssamfund Dk anno 2002.

Netavisen 21. februar 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne