Dansk Folkeparti hyldes i medierne

Det lynhurtige finanslovsforlig har gjort det lysende klart, at Danmark har en VK-DF-regering. En trebenet alliance om en kulsort politik. Den borgerlige presses fremstilling af Dansk Folkeparti som den socialt bevidste frelser mod endnu værre nedskæringer er et nyt lavpunkt af medieprostitution . . .

Journalisternes evne til skønmaleri er sat på hårde prøver i disse dage: Først løb prinsen af Danmark ud af landet i surhed over at måtte stå et skridt bag sin søn under nytårskuren. Krise i kongehuset, krise for monarkiet: Det slider på dets ‘aura’. Så hele korpset af hofpresseludere blev sendt af sted for at pudse glorien, før det går op for folk, at prinsen og hans familie overhovedet ikke bør betros officielle eller repræsentative opgaver, og at kongehuset er en middelalderlig institution, befolket af middelaldermennesker med middelaldertankegang . . .
Henrik har ondt i rangordenen – mange andre ku’ få ondt i røven.

Og så kom forliget om en kulsort finanslov, som rammer det store flertal af almindelige mennesker hårdt – fra de unge til gamle, familierne, arbejderne, indvandrere/flygtninge. Hvordan kringles den? I flot stil: Julemanden kom – og julemanden hed Kjærsgård.
Det lykkedes presseluderne på Christiansborg også at pudse hendes glorie, så den skinnede helgenagtig lys..
Prinsen og Pia på samme dag: De gør hvad de får løn for.

Der har sandsynligvis været en del unge, der helt bestemt hørte, at angrebene på uddannelsesområdet er trukket tilbage. Det er løgn. En stor sort regerings- og medieløgn. Der skæres massivt ned på uddannelserne. Der fjernes planlagte besparelser for 650 millioner kr. – men der skæres fortsat mindst 750 millioner kr. Ikke engang halvdelen af de vanvittige besparelser ryger væk.
Den samlede front af skoleelever og uddannelsessøgende, som afholder aktionsdag den 7. januar med demonstrationer i København, Odense og Århus, er skræmmende for regeringen – og nu forsøger man på denne måde at lamme og splitte den.
Men besparelserne kommer til at ramme generelt og konkret – og vil på den ene eller anden måde berøre alle uddannelsessøgende og alle uddannelsessteder. Der er kun al mulig grund til at forstærke kampen for at fjerne angrebet på uddannelserne.

Ifølge medieluderne er det en finanslov fuld af milde gaver til befolkningen. Ifølge dens tekst og tal er det en nedskæringsfinanslov på felt efter felt.
Finansloven er et oprustningsbudget, et krigsbudget, et lov-og-ordensbudget. Det er et socialt nedskæringsbudget, selv om det pyntes op med nogle krummer på enkelte områder.

De borgerlige købejournalister lod meddele, at Dansk Folkepartis nu er ‘stuerent’. Et ‘ansvarligt’ parti. Det blev tilmed hyldet som et socialt frelserparti, der dristigt har forhindret grove sociale overgreb.

I magtens centrer er røveri og udplyndring af befolkningen til fordel for kapitalen ‘stuerent’ – og Dansk Folkeparti har taget sig rigeligt betalt for at blive ‘ansvarlige’: en fremmedfjendsk og antidemokratisk lovgivning. Det har bidraget væsentlig til den almindelige forpestning og mugne atmosfære i det politiske og sociale liv i landet.
Fra rengøringsfolkene i ministerier og folketing meldes, at der skal skarp lud til at gøre rent efter det natlige forlig . . .
Østrig har sin Haider-støttede regering, Italien har sin fascistoide Berlusconi-regering. Danmark har Poul, Pia og Bent . . .

Dansk Folkeparti og en jublende lykkelig Pia Kjærsgård drømmer søde drømme om ministertaburetter – ‘på det rigtige tidspunkt’. Men de kommer også til at betale en pris: De har bundet sig til at stå last og brast med regeringen i gennemførelsen af dens arbejdsgiverpolitik.
Hvor blev f.eks. dets under valgkampen fremførte krav om udbetaling af den stjålne Sociale Pensionsfond af?
Rummet for social demagogi og verbal EU-modstand bliver kraftigt indsnævret for det stuerene DF. Og dets selvafsløring som sort arbejdsgiverparti er i gang . . .

Det lynhurtige finanslovforlig viser ikke bare, at VKDF fører blokpolitik – men at det har været aftalt længe.
Pressen var forhåndsinformeret – og kendte sin rolle som klakør, da højreregeringens første finanslov på vejen til minimalstaten fandt et klart flertal af tre højrepartier.

De Radikale og andre vil af bar vane stemme for finansloven.
Til gengæld er de folkelige protester først lige begyndt.

Se andre kommentarer til finansloven

Finanslov 2002: Så styg som ventet
Finanslov med massefyringer
Mer og billigere arbejdskraft et hovedmål for VK

KP-Netkommentar 6. februar 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne