Forurening med Fogh

Miljøsvin stortrives i den giftige luft omkring højre-regeringen, der er gået til angerb på alle sider af en nødvendig forureningsbekæmpelse og miljøbeskyttelse.
Nu vil den også følge i USA’s fodspor og undergrave Koyto-miljøaftalen omkring bekæmpelse af C02-forurening.

Mulighederne for at slippe for effektiv dansk bekæmpelse af C02-forurening via opkøb af en række ulandes kvoter for CO2-forurening skal udnyttes.
Det fastslår den nye miljøminister Hans Christian Schmidt. Dermed vil Danmark – helt på linie med storebror USA – kynisk udnytte de muligheder for en effektiv bekæmpelse af CO2-forurening, som Koyto-miljøaftalen efter først og fremmest amerikansk pres åbnede op for ved at tillade handel med C02-kvoter. Den danske industri skal friholdes for udgifterne til bekæmpelse af CO2-udslip gennem at opkøbe retten til at forurene af andre lande, der ikke kan opbruge deres CO2-kvoter.

Pengene til at undergrave bekæmpelsen af CO2-forurening skal endog delvist findes via nedskæring af den danske hjælp til miljøprojekter i Østeuropa, som i dag udgør 600 mill. kroner. Med andre ord skal den øgede danske C02-forurening ovenikøbet finansieres via forringelser af den danske indsats omkring miljøbekæmpelse i de tidligere østlande. Som ministeren udtrykker det: – Boldene skal i op i luften. Det er meget muligt, at nogle af disse penge skal anvendes til CO2-kvoteopkøb. Vi skal være åbne overfor den proces.

Det er den vestlige verden, der de største syndere, når det gælder CO2-forurening – med USA på en førsteplads. Danmark kommer dog ind på en femteplads målt i forhold til antallet af indbyggere. En position, som regeringen åbenbart vil gør sit til at fastholde ved at fritage erhvervslivet for udgifter i forbindelse med en begrænsning af CO2-forurening.

Taberen er miljøet, som erhvervslivets nye ønskeregering ser stort på. Profitten går forud for miljøet både når det gælder bekæmpelse af forureningen nationalt som internationalt.

Netavisen 4. februar 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne