Privatisering lig dyrere og dårligere service

Nu varsler de firmaer, der har overtaget en række kommunale hjemmehjælpsopgaver, voldsomme prisstigninger på det arbejde, som de udfører for kommunerne/de ældre:
Først har de sat sig på markedet via rene dumpingpriser, herefter skrues priserne i vejret, så profitten kan sikres. De ældre betaler prisen i form af fordyret og forringet hjemmehjælp.

– Vi tjener ikke nok på udliciteringen af hjemmehjælpen, lyder det nu beklagende fra de firmaer, som har overtaget hjemmehjælpsopgaver i en lang række kommuner. Prisen, som kommunerne/de ældre betaler for den private hjemmehjælp er alt, alt for lav. Det er ren tilsætning. Mange kontrakter taber vi direkte penge på, fastslår chefen for firmaet Forenede Service.

Dumpningen af priserne på udførslen af hjemmehjælpsopgaver for at vinde indpas på markedet har i førte omgang givet underskud, men nu skal piben have en anden lyd. Nu skal der tjenes penge.
På firmaets vegne varsler chefen “nødvendige prisjusteringer”: pristigninger på op imod 30 pct., for at sikre, at der bliver tale om en lukrativ forretning. Helt på linie med ActivSeniorCare, som ligeledes har kørt med rene dumpingpriser for at vinde udliciteringen af hjemmehjælpsopgaver i en række af landets kommuner.

På blot lidt længere sigt bliver udliciteringen af hjemmehjælpen en dyr fornøjelse for kommunerne. Taberne vil dog først og fremmest blive de ældre, som kan forvente en skrabet hjemmehjælp, en ren discounthjælp, for at ikke de kommunale udgifter skal eksplodere, med mindre de har råd til at købe sig til ekstra hjemmehjælp. Altså til en dyrere og dårligere “kommunal” service.
En politik, som regeringen vil fremme via sikringen af såkaldt frit valg mellem kommunal og privathjemmehjælp, der yderligere skal fremme udliciteringen/privatiseringen af hjemmehjælp .

Netavisen 22. januar 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne