Menneskerettighedscenteret vil miste troværdighed

Den internationale kritik af den danske regerings plan om at slagte de relativt uafhængige forskningsinstitutioner og sikre sin direkte politiske kontrol over dem er omfattende. FNs menneskerettighedskommissær Mary Robinson har kritiseret det i et brev til Anders Fogh Rasmussen, som vredt og kortfattet har afvist kritikken.

Nu giver også Amnesty International i et brev til statsminister Anders Fogh Rasmussen udtryk for organisationens bekymring over, at der med regeringens udspil er lagt op til, at Det Danske Center for Menneskerettigheder (DCMR) splittes op og en del af det indtil nu uafhængige center vil blive lagt ind under Udenrigsministeriet.

– Det vil få en række meget negative konsekvenser for det nationale såvel som det internationale menneskerettighedsarbejde. Vi er overbevist om, at disse konsekvenser ikke er tilsigtede fra regeringens side, og det er vores håb, at de kan give regeringen anledning til at genoverveje sit udspil vedrørende DCMR, skriver Amnesty Internationals danske generalsekretær, Lars Normann Jørgensen. Og påpeger bl.a. at det er en klar
svækkelse af menneskerettighedsindsatsen, når centerets forskning skilles fra informations-, dokumentations- og rådgivningsindsatsen.

– Dansk politik har netop været båret af kravet til andre regeringer om at sikre uafhængig og troværdig behandling af menneskerettighedsproblemer. Ville en regering et andet sted i verden på lignende måde nedlægge et velfungerende, uafhængigt og kritisk menneskerettighedscenter, ville det faktisk undre os, om ikke den danske regering var blandt de første til at kritisere det, skriver Lars Normann Jørgensen.

– Det har ligget som en erkendelse bag centret, at det ikke er muligt at drive et uafhængigt center med opgaver af det omfang uden offentlig finansiering. Det har altid været en stolt dansk tradition, at staten kan finansiere aktiviteter, som oppebærer fuld uafhængighed af staten, også hvor det indebærer, at regeringen skal ses kritisk efter i kortene. Det er f.eks. tilfældet med den årlige Status Rapport om menneskerettighedssituationen i Danmark, som vil miste betydning, hvis den udkom fra et ministerium, fastslår Amnesty Internationals generalsekretær.

I BBC-programmet Hard Talk i går blev den danske udenrigsminister Per Stig Møller hårdt presset af journalisten Tim Sebastian på dette spørgsmål – bl.a. til at indrømme at nedlæggelsen af menneskerettighedscenteret var et krav fra Dansk Folkeparti. Per Stig Møller kunne ikke afvise det – men forsøgte sig med en helt igennem urtoværdig forklaring om ‘øget synergi’ ved at lægge en række forskningscentre sammen under ministeriel kontrol.

Amnesty International har også rettet en skarp kritik mod Bertel Haarders oplæg til ‘en ny udlændingepolitik’.

Se også
Amnesty: Hvorfor afskaffe de-facto-begrebet

Netavisen 18. januar 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne