Finanslov 2002: ‘Opskriften på jobs’

Lavere kontanthjælp til flygtninge og indvandrere, der har opholdt sig i Danmark i mindre end syv år.
Reduktion af den gennemsnitlige studietid med et år.
Et år længere på arbejdsmarkedet.
Det er højreregeringens opskrift på at skabe 120.000 nye jobs.
Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen kan ikke levere de 120.000 nye arbejdspladser, men derimod billigere arbejdskraft.

Flygtninge og indvandrere skal tvinges ud på arbejdsmarkedet – til rene sultelønninger på tvangsaktivering eller discount-jobs. Det bliver et af de vigtigste, såkaldt beskæftigelsesfremmende elementer, i Finanslov 2002, garanterer Claus Hjort Frederiksen, beskæftigelsesminister.
Midlet: forringelsen af kontanthjælp til flygtninge/indvandrere, der har opholdt sig i Danmark under 7 år.

Højreregeringens frontalangreb på flygtningenes og indvandrernes vilkår sælges naturligvis som en ren beskæftigelsesfremmende foranstaltning. Ifølge regeringen skal 120.000 flere i arbejde i løbet af de kommende 8 år – og heraf skal godt 60.000 være flygtninge og indvandrere. Skal målet nås, så er det nødvendigt at forringe kontanthjælpen, så folk af rent økonomiske årsager piskes til at tage imod arbejde til elendige løn- og arbejdsforhold.

Frontalangrebet på kontanthjælpen rammer i første omgang flygtninge/indvandrere, der har opholdt sig i Danmark i mindre end 7 år. Satsen for kontanthjælp vil for den gruppe blive væsentligt sænket, så de anspores til at finde sig et arbejde for simpelthen at overleve. “De høje sociale ydelser” er, ifølge højreregeringen/beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen egne ord en af de største forhindringer for, at udlændinge kommer ud på arbejdsmarkedet.

Nu skal de tvinges i arbejde, uanset de arbejdsforhold de bydes. Til gavn og glæde for erhvervslivet, der sikres endnu rigeligere med adgang til ekstremt billig arbejdskraft.
Hvordan de flygtninge og indvandrere, der alligevel ikke kan finde sig et eller andet underbetalt job, skal kunne overleve rent økonomisk på den forringede kontanthjælp – tja, det rager ikke regeringen. Det må blive deres egen hovedpine.

På regeringens fireparts-møde fredag med arbejdsmarkeds parter, Kommunernes Landsforening og Amtsrådsforeningen fremlagde beskæftigelsesministerens desuden regeringens planer om at skære den gennemsnitlige studietid med et år samt sikre de ældre bliver et år længere på arbejdsmarkedet. Firepartsforhandlingerne skal munde ud i en ny såkaldt beskæftigelsesreform fra næste nytår.

Fogh-regeringens ‘opskrift på jobs’ skaber ikke jobs – men øget fattigdom og billig tvangsarbejdskraft.

Netavisen 12. januar 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne