Arbejdsløsheden stiger kraftigt i 2002

Arbejdsløsheden vokser til stadighed både i USA, Japan og i EU-landene – såvel som i den tredje verden – mens den økonomiske verdenskrise uddybes.
I Tyskland steg arbejdsløsheden for 12 måned i træk i december måned til 3,04 mio. – svarende til 8 pct. af arbejdsstyrken efter EU’s statistik. Det officielle mål for Schröder-regeringen om at få ledigheden til at ligge på 3,5 mio. ved udgangen af 2002 kan nu ikke længere nås, har den konstateret.

For Danmarks vedkommende var den officielle ledighed i november uændret 5 pct. For 2002 har de hidtidige beregninger gået på en betydelig øget arbejdsløshed i den private sektor. Ifølge Jyske Banks beregninger vil omkring 15.000 ansatte her blive fyret.
Det skulle dog ifølge tidligere beregninger blive modvirket af ansættelse af omkring 6000 i den offentlige sektor. Økonom Klaus Kaiser fra Jyske Bank siger nu til NetPosten, at disse beregninger må revideres efter VK-regeringens meddelelse om, at statsapparatet skal slankes:
– Nu ser det ikke ud til at det offentlige modvirker tendensen til højere ledighed, siger han.

Netavisen 10. januar 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne