Folket har sagt “Så er det nok!” til De la Rúa og Cavallo – og til enhver politik med sult og udsalg af landet!

Al magt til folket gennem folkeforsamlinger – åbne folkelige byråd – i hele landet for at gennemtvinge en folkeenhedsregering, som må iværksætte en nødplan og indkalde en suveræn grundlovgivende forsamling!

Udtalelse fra Argentinas Revolutionære Kommunistiske Parti (PCR)

Folkets store masser, desperate pga. sulten forårsaget af De la Rúa-regeringens politik og forværret gennem lukningen af skolekantiner, standsningen af planerne for arbejde, den manglende udlevering af madpakker og den tvungne brug af bankvæsenet, strømmede mod supermarkederne for at bede om mad. Over for den manglende medfølelse hos dem, der i disse år har tjent enorme summer, var reaktionen massive plyndringer, der rystede hele landet, og som brutalt blev slået ned.

De la Rúa-regeringen, med dens karakteristiske, antifolkelige politik, svarede igen med indførslen af undtagelsestilstand, hvilket er totalt i strid med forfatningen, eftersom parlamentet stadig fungerer. Den svarede ligesom diktaturet igen med en voldsom undertrykkelse, der allerede har kostet mange liv og tusinder af sårede og arresterede i hele landet.

Disse kendsgerninger gjorde, at folket i hovedstaden og i provinserne strømmede ud i gaderne og på pladserne, fordømte undtagelsestilstanden og rejste kravet om De la Rúas og Cavallos afgang.

Det argentinske folk har sagt “Så er det nok!” og rejst sig i et nationalt oprør, et “Argentinazo”, som vi revolutionære kommunister i adskillige år har kæmpet for som den eneste vej til at gøre en ende på denne politik og denne regering.

Som resultat af opstanden faldt regeringen, og der har åbnet sig en ny situation. Det er nødvendigt at uddybe og udvide mobiliseringen for at afslutte den politik, som menemismen førte, og som De la Rúa uddybede. Ligeledes er det nødvendigt at gøre op med højesteretten, som har godkendt såvel alle regeringens som menemismens forfatningsstridige forbrydelser.

Folket må tage magten i hænderne gennem folkeforsamlinger, åbne byråd, der garanterer en folkeenhedsregering, som iværksætter en nødplan, en politik med et nationalt og folkeligt indhold, indkalder til en suveræn grundlovgivende forsamling og gør det muligt at gå frem ad vejen til national og social frigørelse.

Folkeenhedsregeringen må gennemføre følgende foranstaltninger:

1. Folkekøkkener på alle skoler. Madpakker og iværksættelsen af initiativer til sikring af arbejde til alle arbejdsløse.

2. Øjeblikkelig amnesti til alle kæmpende på folkets side, som er fængslede eller anklagede.

3. Ingen afskedigelser eller suspensioner i to år. Genåbning af lukkede fabrikker. Ophævelse af lovene om fleksibel arbejdskraft.

4. Ophævelse af dekretet om fastfrysning af indeståender og restriktioner på kontokuranter og sparekasser.

5. Gældseftergivelse for små og mellemstore producenter i by og på land.

6. Opgivelse af konvertibiliteten uden hverken at devaluere eller dollarisere, men ved at sikre, at gæld og kontrakter i dollars omskrives til i pesos. Kontrol med pengeveksling og nationalisering af bankvæsenet.

7. Ingen betaling af den illegitime, bedrageriske udlandsgæld, hvis illegitimitet bevistes ved dommer Ballesteros dom.

8. Gennationalisering af pensionsfonden AFJP og de privatiserede firmaers fonde.

9. Minimumskreditter og -priser. Startstøtte til små og mellemstore bønder. Øjeblikkelig overdragelse af jord til dem, der vil dyrke den.

10. Væk med den korrupte højesteret. Dom og straf til alle ansvarlige for sulten, landsudsalget og undertrykkelsen.

11. Ophævelse af alle militære aftaler, som binder os til imperialismen. Ingen argentinsk soldat eller hjælp til den folkemorderiske aggression mod Afghanistan.

22. december 2001

Argentinas Revolutionære Kommunistiske Parti (PCR)

Netavisen 24. december 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne