Laeken-topmødet: Superstat og supermagt

Der stod SUPERSTAT skrevet hen over det hele på EU-topmødet i Laeken. Føderation med flammeskrift. Laeken-erklæringen ‘Den europæiske Unions fremtid’ er et mesterstykke af savlende unionsretorik. Sådan skal f.eks. den aktive imperialistiske supermagt EU, samlingen af de gamle europæiske kolonimagter Frankrig, Tyskland, England med hele påhænget, sælges:

“Nu, hvor den kolde krig er forbi, og vi lever i en globaliseret og fragmenteret verden, er det på tide, at Europa påtager sig sit ansvar for styringen af globaliseringen. Den rolle, som det skal spille, er den rolle, der tilkommer en magt, som resolut bekæmper alle former for vold, terror og fanatisme, og som heller ikke lukker øjnene for den oprørende uretfærdighed i verden. Kort sagt en magt, der vil ændre balancen i verden, så den ikke kun er til fordel for de rige, men også de fattigste lande. En magt, der efter etiske principper vil sætte rammer for globaliseringen, dvs. forankre den i solidaritet og bæredygtig udvikling “

En moralsk og etisk verdensmagt, drevet af ædle demokratiske mål for at bringe lys og civilisation og social retfærdighed til resten af verden.
Det er ganske enkelt stinkende. De mere end hundredtusinde demonstranter i gaderne, der protesterede EU’s skævfordeling af velstanden, EU-hær og Afghanistankrig, imperialistisk globalisering og social uretfærdighed i EU’s navn, tror ikke på de kønne ord, men dømmer EU på de mindre kønne gerninger.

Tilhængerne af Europas Forenede Stater fik hvad de kom efter: En topmødeerklæring, der udpeger vejen til den kommende unionsforfatning gennem de næste tre år, og nedsættelsen af et forfatningskonvent under ledelse af flommeeuroæeren og superføderalisten Giscard d’Estaing (efter korridoraftale mellem Tyskland og Frankrig), som skal fremlægge et forslag til ‘unionens fremtid’ som resultat af konventets arbejde i de kommende år.

Superstaten med fælles forfatning og med en egentlig regering og præsident tog et kæmpespring fremad. Stort set alle andre elementer er på plads – indbefattet EU-hæren, politisamarbejdet og den fælles mønt, det indre marked og toldunionen med de politimæssigt og økonomisk befæstede ydre grænser.

Det var med andre ord Tysklands topmøde, hvilket alle iagttagere har konstateret. Det er den tyske plan for unionen, der for alvor er sat på skinner. Og begejstringen var stor i den tyske lejr:
– Vi ønskede, at konventet fik et maksimum-mandat, og det har det fået. Det er virkeligt et historisk øjeblik på vejen imod en europæisk forfatning. Vi begyndte i Nice, nu har vi et konvent – med et formandskab af klare integrationister. Dermed vil konventet få et visionært udgangspunkt, sagde den tyske udenrigsminister, superføderalist og svorne krigstilhænger Joschka Fischer, manden der for alvor satte den nuværende forfatnings- og superstatsmodel på dagsordenen. der
Fischers ‘visionære udgangspunkt’ er den hurtige opbygning af den kapitalistiske superstat og den imperialistiske supermag EU.

Gerhard Schröder: – Jeg foretrækker, at konventet leverer et udkast til en forfatningstraktat, som virkelig lever op til sit navn. Det er dog ikke sikkert, at der kommer et ideelt og færdigt resultat ud af konventet. Så jeg forudser, at det nok bliver nødvendigt for regeringskonferencen at “efter-idealisere” konventets udkast.
Tyskland og føderalisterne foretrækker ét enkelt udkast, de knap så superstatsivrige EU-tilhængere (som f.eks. danske Jens Peter Bonde) ser gerne to versioner: en slapper og en strammerudgave, som EU-borgerne skal tage stilling til. Disse sidste prøver imod al realitet at lade, som om der er flere veje for monopolernes EU andet en superstat og supermagt.

Det reelle valg er ENTEN/ELLER. Enten superstat og supermagt. Eller ikke: For Danmarks vedkommende at genvinde sin suverænitet og forlade foretagendet.
Konventet skal have afsluttet sit arbejde i juni 2003 – regeringskonferencen i 2004 skal derpå træffe de endelige beslutninger.

Se Laeken-erklæringen: Den europæiske unions fremtid Dansk

Se også Efter Laeken – Det danske topmødebidrag

Kommunistisk Politik 26, 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne