Slut med gratisbehandling!

Det skal være slut med gratis behandling for en lang række sygdomme. Der skal prioriteres mellem, hvilke behandlinger, der skal være gratis – for alle – og hvilke, der skal betales for fremover, mener ledende repræsentanter fra regeringspartierne og fra oppositionen: SF og de radikale.

Regningen for VK-regeringens såkaldte behandlingsgaranti på sygdomme er ved at blive udskrevet. Alt tyder på, at en stor del deraf skal betales via et opgør med princippet om , at alle er sikret gratis sygdomsbehandling. Der skal prioriteres mellem, hvilke sygdomme/operationer, der fremover skal være omfattet af behandlingsgarantien, og hvilke, der ikke skal. På de sidstnævnte behandlinger skal der indføres brugerbetaling.

En total behandlingsgaranti er simpelthen for dyr, lyder begrundelsen fra ledende politikere både fra det nuværende regeringsparti Venstre, fra det forhenværende regeringsparti Det radikale Venstre og fra SF. SF’s sundhedspolitiske ordfører er helt med på at der skal foretages en prioriteringsdebat, så de behandlingstilbud, der skal indføres brugerbetaling på, kan udpeges.

Den sundhedspolitiske ordfører fra SF erkender åbent, at indførslen af brugerbetaling på behandling af en række sygdomme vil give social slagside. At det vil bevirke, at de økonomisk svagest stillede i det danske samfund afskæres fra en række behandlingstilbud. Men det er efter hans mening umuligt at sikre alle ensartede muligheder for behandling. Det skal f. eks. være en saga blot med tilbudet om gratis behandling mod barnløshed til alle.

Så et Danmark, hvor det er pengepungens størrelse, der afgør om du kan blive behandlet for en lang række lidelser, venter lige om hjørnet. Samtidig med, at regeringen Fogh og Dansk Folkeparti åbner for, at kommunerne for lov til at købe sig til behandling på private sygehuse for syge erhvervsaktive borgere, mens bistandsmodtagere, ældre m.v. skubbes længere bagud på ventelisterne.

Netavisen 20. december 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne