Danmark direkte deltager i USA’s krig i Afghanistan

Regeringen og Folketinget har besluttet at sende 405 elitestyrker fra Jæger- og frømandskorpset, fly- og støttepersonel samt 4 F-16 kampfly og et Herkules-transportfly til deltagelse i USA’s krig i Afghanistan.
Mandag skal der besluttes et større antal danske tropper til deltagelse i de såkaldte “fredsbevarende” besættelsesstyrker i Afghanistan.
Dermed bliver Danmark en direkte og aktivt part i USA’s krig “Operation Enduring Freedom”, som den fortsatte amerikanske krig mod Afghanistan nu kaldes.

Forsvarsministeriet oplyser, at de 4 F-16 kampfly udover at deltage i direkte militær operationer skal udfører overvågnings- og måludpegningsopgaver. De ca.100 mand fra Jæger- og Frømandskorpsets skal sættes ind i den forsatte jagt på Talibanstyrker i Afghanistan. Korpsene har tidligere i al hemmelighed været sat ind i “operationer i verdens brændpunkter”, som det hedder.
De øvrige 300 mand udgøres af fly- og støttepersonel, samt stabs- og forbindelsesofficerer.

Ifølge Forsvarsministeriets officielle tal vil den forventede udstationering i op til seks måneder koste de danske skatteydere omkring 200 millioner kr.
Venstres nye krigsminister Svend Aage Jensby oplyste torsdag, at forsvarsbudgettet allerede var overskredet med 500 millioner kr. på grund af den øgede optrapning af den danske deltagelse i internationale militære handlinger og krige. De øgede krigsbevillinger skal forhandles på plads med tilsvarende nedskæringer på finansloven.

Statsminister Fogh Rasmussen oplyste inden sin afrejse til EU-topmødet i Laeken, at regeringen planlægger at sende en yderligere større styrke danske soldater af sted til Afghanistan. Denne beslutning vil blive taget mandag i Udenrigspolitisk nævn. Det sker efter weekendens møder I FN-sikkerhedsråd og en konference i London om sammensætningen af den britisk ledte såkaldte “fredsbevarende internationale styrke”.

USA har forlangt en 1.000 mand stor dansk militærstyrke, hvilket forsvarsministeriet oplyser, er svært at honorere med øjeblikkeligt varsel, samtidig med at den 1.100 mand store militærstyrke skal opretholdes på Balkan.
Tidligere danske bidrag til den amerikanske krigsførelse omfatter afløsningstropper til britiske og amerikanske tropper i Makedonien, stabsofficerer til kommandocentral i Florida samt afskibningen af korvetten Niels Juel til patruljering i Middelhavet.

Se også:
Danske admiraler og generaler kampklare
Protest mod krigen fra hiroshima til Christiansborg

Netavisen 14. december 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne