Posten ved at være grydeklar til privatisering

Inden udgangen af det kommende år vil det sidste, afgørende skridt på vejen til privatisering af Post Danmark blive taget, lover Fogh-regeringen. Omdannelsen af det offentlige danske postvæsen til et aktieselskab. År 2003 finder den endelige privatisering af postvæsenet sted.

Bestræbelserne på at gøre det danske postvæsen – Post Danmark – grydeklar til privatisering, som er foretaget under Nyrup-regeringen, er nu så langt fremme, at datoen for privatiseringen næsten ligger klar. Senest inden udgangen af næste år omdannes Post Danmark til et aktieselskab. Dermed vil den sidste hurdle for salget af posten være ryddet. Salget af aktierne til private virksomheder finder sted i løbet af 2003, lover den nye trafikminister, Flemming Hansen.

En af de større vanskeligheder i forbindelse med privatiseringen er netop blevet ryddet af vejen. De fleste postarbejdere er ikke længere tjenestemandsansatte, men nu omfattet af en overenskomst, der er indgået med SiD (SiD-Post). 96 pct. af tjenestemændene sagde “ja til at blive overført til den nye overenskomst efter kraftig pres både fra deres fagforening og Post Danmarks ledelse, der bevirkede, at de ikke længere har status som tjenestemænd. Dermed er det blevet lettere for det eller de private firmaer, der overtager Post Danmark, at skille sig af med postarbejdere i forbindelse med eventuelle rationaliseringer og omlæggelser af arbejdet.

Et af de firmaer, som ventes at stå på spring for at ville overtage det danske postvæsen, er det tyske postvæsen Deutsche Post, der ligesom postvæsenerne i England og Holland allerede er omdannet til aktieselskaber. I overensstemmelse med EU´s beslutning om at liberalisere/privatisere postvæsenet i de enkelte EU-lande.

Salget af Post Danmark forventes at give en engangsindtægt for staten på 2-3 milliarder kroner, men konsekvenserne for den danske befolkning vil vise sig i form af dårligere og uensartet service rundt om i landet, frygter Lars Chemnitz, formand for postarbejderne i København. Han er modstander af privatisering af Posten, da han mener, at det er samfundsopgave at sikre udlevering af post. Det skal ikke være profitmotiver, der bestemme, hvorvidt det kan betale sig at bringe post ud.

Privatiseringen af postvæsenet er den nuværende som den forhenværende regering Rasmussen fuldt ud enige om. Der er tale om, at regeringen Nyrup forberedte privatiseringen af Post Danmark – men at selve æren for det beskidte arbejde nu tilfalder Fogh og Co.

Netavisen 8. december 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne