Operation Dagsværk angribes af reaktionen

Få dage før Operation Dagværk den 7. november gennemfører sin årlige Dagsværkdag har reaktionen iværksat et voldsomt angreb på gymnasielevernes og de uddannelsessøgendes solidaritetsinitiativ, der i år slår rekord med 151 deltagende udannelsessteder.

I en artikel i Søndagsavisen insinueres det, at Operation Dagsværk støtter ‘terroristorganisationer’ og at årets projekt i Chiapas-provinsen i Mexico er en støtte til terrorisme. Denne tilbagestående indianske provins har stærkt behov for grundskolefaciliteter.

Operation Dagsværk har følgende. kommentarer til Søndagsavisens insinuerende artikel om Operation Dagsværks påståede støtte til terrorbevægelser:
– Operation Dagsværk kan under ingen omstændigheder slås i hartkorn med terrorbevægelser rundt omkring i verden. Operation Dagsværk samler ind til bygningen af 120 landsbyskoler, for at omkring 6000 indianske børn i Mexico kan få en ordentlig skolegang. At sidestille en sådan indsamling med terrorvirksomhed er absurd, og har ingen bund i virkeligheden, udtaler kampagneleder Lasse Jensen.

Chiapas-provinsen har været udgangspunkt for de mexicanske indianeres – zapatisternes – oprør mod undertrykkelse og manglende rettigheder.

Det er ikke første gang, reaktionen angriber Operation Dagsværk. Da den sætter ind, hvor nøden er størst, kan den ikke undgå at lave projekter i urolige områder i verden, hvor folkene er i oprør på grund af fattigdom og undertrykkelse. Angrebet er en understregning af reaktionens hensynsløse og beskidte udnyttelse af den såkaldte terrorbekæmpelse.
Det vil ikke forhindre Dagværksdagen i at blive en ny succes.

Også solidaritetsorganisationen Internationalt Forum angribes ubegrundet for støtte til terrorisme af Søndagsavisen.

Se også:
Årets projekt i Chiapas på Operation Dagsværks hjemmeside
Operation Dagsværk støtter uddannelse af skolebørn – ikke terror
Pressemeddelelse fra Operation Dagsværk
Dansk terrorstøtte Kommentar af Klaus Riis

Netavisen 5. november 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne