Alternativer til supermagten

200 medlemmer af Folkebevægelsen havde fundet til det smukke Silkeborg i weekenden, hvor krigen mod Afghanistan satte sit præg på landsmødet hele vejen igennem..

Det har ellers været et ‘relativt fredeligt år’ for den danske EU modstand. Efter det flotte nej til Euroen blev Nicetraktaten jo klaret bag lukkede døre i folketinget. Til gengæld fik den irske befolkning som de eneste mulighed for at stemme. Og efter en valgkamp, hvor det bla. andet var gået op for de fleste, at EU var på vej til at udvikle sig til en bevæbnet supermagt – så stemte Irland NEJ til traktaten, der bl.a. indeholder de nye stemmevægte. En af de ledende EU- modstandere fra Irland var gæst på landsmødet og takkende meget varm for den moralske og økonomiske støtte som danske modstandere havde bidraget med.

I sin udtalelse om det irske Nej kræver Folkebevægelsen, at det respekteres og fordømmer forsøgene på at underminere det. Det hedder bl.a.:
‘Folkebevægelsen mod EU opfordrer på det kraftigste EU og EU-landenes regeringer til at respektere resultatet fra den irske folkeafstemning.
Det irske nej må føre til at Nice-traktaten bortfalder’.

I Sverige udviklede formandskabet for EU sig til en katastrofe for regeringen. Den store kampagne for EU-systemet kom i stedet til at afspejle et vanvittigt ressourceforbrug, og det afsluttende topmøde blev nærmest væltet af demonstrationer mod æresgæsten Bush og mod Unionen som sådan. En kommende afstemning i Sverige om Euroen blev skudt flere år ud i fremtiden efter fiaskoen.

De danske modstandere har virkelig noget at leve op til med hensyn til demonstrationerne i Göteborg. At politiindsatsen i den grad var med til at sætte dagsorden i medierne blev betonet i flere af indlæggene fra de delegerede. Folkebevægelsens ledelse har ikke været særlig offensive i forhold til det efterfølgende retslige opgør i Sverige. Tværtimod er man på vej til at lave samme typer af aftaler med dansk politi op til det danske formandsskab, som de svenske EU modstandere blev snydt af.

Krigen mod Afghanistan og EUs massive støtte til Den amerikanske aggression, var et centralt diskussionstema, og der var en klar stemning imod USA’s krig. Til gengæld var der, ikke mindst fra Enhedslistens side, en klar berøringsangst i forhold til fredsbevægelsen, så landsmødet måtte nøjes med at opfordre medlemmerne som enkeltpersoner til at deltage aktivt imod krigen!

Søndag tog man fat i en planlagt diskussion om Danmarks fremtid uden for EU. Konklusionerne bliver nok først klar til afstemningen om unionsforfatningen der kommer i år 2004. I den politiske udtalelse ‘Unionsforfatning gør Danmark til en delstat’ hedder det bl.a.:

‘Før Nicetraktaten er godkendt af alle lande diskuteres en ny forfatning for EU. Den nye Unionsforfatning, som danskerne skal trækkes ind i efter 2004 vil efter alt at dømme have et grundlovsstridigt indhold og dermed være en trussel mod det danske folkestyre. Det bliver et valg mellem Unionsforfatning og den danske grundlov.

Det er vigtigere end nogensinde før, at Danmark melder sig ud af Den Europæiske Union, så vi ikke reduceres fuldstændig til en delstat i en føderal stat!’

I udtalelsen fordømmmes også den udemokratiske terrorlovgivning i EU. Den siger herom:

‘Unionen haster for øjeblikket vidtgående terrorlovgivning igennem systemet på trods af, at retseksperter advarer kraftigt. Definitionen af terrorisme tegner til at blive så bred, at den truer ytrings- og forsamlingsfriheden og med at gøre almindelige, fredelige demonstranter retsløse. (…)

De frygtelige begivenheder i USA den 11. september udnyttes også til at virkeliggøre ambitionerne om Den Europæiske Union som supermagt ved kraftige tiltage på rets- og forsvarsområdet.’

Søndag eftermiddag var formanden for Europaudvalget, socialdemokraten og unionspolitikeren Claus Larsen Jensen hovednummer og debattør. Han fremmanede scenariet fra deres gamle slogan om ,at Danmark vil stå isoleret uden for EU, når østlandene kom med. Og han har nok ikke set helt galt i at rejse den tanke i Folkebevægelsen – hvor især folk fra Enhedslisten har udtrykt sig meget uklart og svagt om perspektiverne for den danske EU-modstand efter den planlagte østudvidelse.

Lave Knud Brock blev topscorer ved valget til forretningsudvalget.

Netavisen 30. oktober 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne