Arbejderpartiet Kommunisterne stiller op til valget til Borgerrepræsentationen

Pressemeddelelse fra APK-København

Arbejderpartiet Kommunisterne stiller for første gang op til Borgerrepræsentationen i København 2001.

De politiske hovedoverskrifter op til valget er uundgåeligt forbundet med den aktuelle politiske situation i verden. Krigen mod Afghanistan betyder en skærpelse af alle politiske spørgsmål fra de økonomiske til integration af indvandrere.
ArbejderPartiet Kommunisterne (APK) siger Stop USA’s krig!

Krig og terror er fortsættelsen af stormagternes del og hersk politik i hele den 3. verden. APK er en klar stemme imod krig og dansk krigsdeltagelse.
APK er en stemme imod den Europæiske Union. EU blander sig i alt, og det er nået til det punkt, hvor EU vil bestemme, hvordan hele regionen skal udvikles. Den såkaldte Øresundsregion er i virkeligheden politisk besluttet 1000 km. væk fra København. Boligpolitik, sundhedsvæsen, energi, kollektiv transport – EU har en finger med i det hele.
APK siger fra overfor direktiver! Vi vil ikke agere EUs forlængede arm.

APK siger Nej til udlicitering, privatisering og nedskæringer. Enhver besparelse er tjent gennem nedskæringer i de offentligt ansattes løn og arbejdsforhold og i servicen. Men et sundhedsvæsen, der slider de ansatte ned, er også et sundhedsvæsen hvor helbredet for patienterne er i fare.

APK vil sætte ind mod hemmelighedskræmmeri og pamperi. På en lang række centrale områder er forvaltningen lagt ud til selskabskonstruktioner, hvor embedsmænd på lukkede bestyrelsesmøder træffer beslutninger hen over hovedet på de ansatte og de politiske institutioner. Sådan fungerer f.eks. Hovedstadens Sygehusfællesskab. Det kommunale pampervælde skal bekæmpes.

Unge arbejdsløse er uden rettigheder, men til gengæld pålagt en masse pligter. APK mener, at alle unge skal tilbydes enten et job med fuld løn og fulde rettigheder eller en kvalificerende uddannelse. Vi siger Nej til tvangsaktivering og unge i løntrykkerjobs.

APK deltager i København ikke i noget valgteknisk samarbejde. En stemme på APK er derfor ikke en skjult stemme til SF eller andre, der på de væsentlige politiske spørgsmål op til dette valg står på de modsatte synspunkter af APKs.

Til valget opstiller følgende fem kandidater:
Lars Grenaa, 22 år. Pædagogmedhjælper.
Zelal Izlem Aydin, 20 år. Pædagogmedhjælper.
Franz Krejbjerg, 34 år. Specialarbejder.
Flemming Jensen, 48 år. Specialarbejder, tillidsmand Novo Nordisk.
Marianne Aarøe, 45 år. Social- og sundhedsassistent.

På grund af det store antal partier og lister, som stiller op ved kommunalvalget, har APK ikke fået en bogstavbetegnelse, men opføres på stemmesedlen under navnet Arbejderpartiet Kommunisterne.

København den 29. oktober 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne