Spær kontoen for Pensionsfonden

Sagen omkring regeringens milliardtyveri af Den Sociale Pensionsfond vinder stadig større opslutning. Kravet om at regeringen og Folketinget skal spærre kontoen, mens retsagen kører og således heller ikke på finanslov 2002 stjæle nye 8 milliarder kr. fra pensionisternes må rejses bredt.

Tillidsmandsmødet i SID’s 2 distrikt for 34 efterløns- og pensionistklubber vedtog således en udtalelse til regeringen og folketinget – Vil I være venlige at holde jeres fingre væk fra vores lommer (Den Sociale Pensionsfond). Denne udtalelse vil nu nå vidt omkring i fagbevægelsen, og dermed bidrage til, at retssagen også bliver et debatemne i LO.

Udtalelsen peger på et alvorligt problem. Normalt, hvis en ægtefælle dør, eller et firma går fallit, spærrer skifteretten eller domstolene kontoen, så den ikke bliver tømt, før retten har talt… men allerede i slutningen af august i år , har et folketingsflertal haft den frækhed, EFTER at Østre Landsret har taget sagen op med sagsnummer B-1626 – 1, at fortsætte med at fjerne milliardbeløb. Til Finansloven året 2002 skal der overføres otte milliarder (otte tusinde millioner ) kroner fra Den Sociale Pensionsfonds formue til statskassen.

Dette sker , selv om politikerne ikke aner, om de taber eller vinder retssagen, og dermed skal tilbagebetale pengene til fonden.

Det er så uhyrligt, at kravet overalt må blive “SPÆR KONTOEN I PENSIONSFONDEN OMGÅENDE”

I Den Koordinerende Gruppe håber vi, at tusinder i den kommende tid vil tilslutte sig denne parole, og dermed værne om fonden indtil retten ved dom har afgjort, om der er tale om et grundlovsbrud, sådan som der peges på i advokat Søren Kjær Jensens stævning. Den modtog statsministeren i juni i år. Han sendte den straks videre til Kammeradvokaten, som nu er i gang med forsinke det hele med foreløbigt to udsættelser af retssagens videre forløb, fordi spørgsmålene, der stilles i stævningen har været for vanskelige at besvare for de 78 jurister, der er ansat og de 37 støttegrupper med A. P. Møller i spidsen og de største advokatfirmaer i landet .

SPÆR KONTOEN UNDER HELE RETSSAGEN OM DEN SOCIALE PENSIONSFONDS FORMUE, er et kort og præcist krav.

Det må kunne vinde tilslutning overalt.
Kopier og send videre på andre hjemmesider, til folketingspolitikeres mail- eller postadresser, til de store pensionistsammenslutninger, Ældre Sagen, Ældremobilisering og “Sammenslutningen af Pensionister i Danmark ” i foreninger og klubber, på arbejdspladser og ved kontrolsteder for arbejdsløse og glem ikke at orientere medierne om denne parole. De har hidtil været lige så lukkede og tavse som landspolitikerne.
NU MÅ DE UD AF BUSKEN OG FORTÆLLE, HVAD DE MENER OM RETSSAGEN.

Med venlig hilsen
På Den Koordinerende Gruppes vegne

Leif Larsen

Følg sagen løbende på hjemmesiden De Usynlige

Netavisen 15. oktober 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne