Nyrup: “Besindighed og omtanke”

Statsminister Poul Nyrup Rasmussens åbningstale til folketinget var fuld af statsmandspositur, gentagne formaninger til ‘besindighed og omtanke’ – og var et fuldstændigt knæfald for den amerikansk-anførte terrorkrig. Han bebudede drastiske ændringer af lovgivning og optrapning af beredskab og overvågning, en finanslov til terrorbekæmpelse og kraftige ændringer af asylpolitik.

Spekulationerne om at han ville benytte lejligheden til at udskrive folketingsvalg forsvandt hurtigt. Det bliver ikke i denne omgang. Nyrups tale skulle på én gang berolige befolkningen om, at der ikke vil ske noget dramatisk i ‘Danmarks nye situation’, og samtidig varsle en række dramatiske lovgivnings- og politiskridt til integration af Danmark i den internationale kampagne mod terror – nærmere bestemt den USA-anførte terrorkrig.

I dag var dramatikken nedtoner. Ingen slående overskrifter om, at Danmark er i krig. Men Danmark er i krig: Danske soldater skal sendes til Makedonien til den ny og forlængede NATO-mission under tysk kommando, mens engelske og amerikanske tropper frigøres til krigsførelse i Mellemøsten.

Ingen markante udsagn om ‘krig mod fundamentalisme’, ‘krig for civilisationen’ o.s.v, men appeller om ‘enhed’ og ‘sammenhold’ og om at ‘undlade grøftegravning i det danske samfund’, samtidig med at en række attentater mod demokratiet, retssikkerheden og flygtninge- og indvandrere blev annonceret.

En bekræftelse af den traditionelle socialdemokratiske politik om ‘plads til os alle’ og ‘bedre fordeling’ og ‘mennesket i centruym og ‘hjælp til de svage’ – og annoncering af en oprustningsfinanslov, som arbejderne og almindelige mennesker kommer til at betale.

Regeringens politik er at tilpasse sig den nuværende internationale situation ved at styrke alliancen med USA, styrke NATO, styrke EU, og styrke FN (på én gang). Med andre ord at opgive dansk suverænitet på alle områder og gøre Danmark til et logrende vedhæng til verdensimperialismens reaktionære strategi og konkrete planer.

Den borgerlige opposition, der i de sidste dage har markeret sig med stadig mere antidemokratiske forslag og udspil, måtte erklære sig tilfreds med talen og dens appel om bredt samarbejde om terrorlovgivning og finanslov. Der er ingen uenighed om den grundlæggende politiik i ‘den nye situation’: Krigskurs, indskrænkning af de demokratiske rettigheder – og om at Underdanmark skal betale gildet.

Formanden for Arbejderpartiet Kommunisterne Dorte Grenaa siger i en kommentar:
– Nyrup siger at international terrorisme først og fremmest bekæmpes ved at fjerne dens sociale grobund: den stadig voksende ulighed i verden. Det vil han gøre ved at styrke alle de imperialistiske organismer, der fremmer uligheden og massefattigdommen i ‘globaliseringens navn’. Ved at styrke IMFs og Den internationale Valutafond og deres rolle, ved at styrke imperialismens militære redskaber, herunder NATO og EU-hær, ved at styrke og fremskynde opbygningen af forbundsstat og supermagt EU.
Det kan aldrig komme til at hænge sammen. Det er en opskrift på uddybning af ulighed og skævheder. Og de praktiske konsekvenser i Danmark yderligere social skævvridning og politisk polarisering – trods appellerne til sammenhold og manen til kamp om fællesskab mod en udefinerbar ydre og indre fjende: den store terror. Big Brother er på vej. Med Danmark som lillebror.

Se også
Poul Nyrup Rasmussens åbningstale
Lovkataloget (Åbningstalens skriftlige del)
‘Terrorpakken’ Oversigt over lovforslag direkte vedr. terror

Netavisen 2. oktober 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne