Venstre vil fjerne racismeparagraffen

Venstre bidrager nu til tidens reaktionære amokløb med sit særlige angreb på ytringsfriheden. Partiet vil have afskaffet den paragraf i straffeloven, der gør det strafbart at true, forhåne eller nedværdige andre på grund af race, hudfarve, køn, religion eller seksuel orientering!

Venstre har ikke holdt sig tilbage i hele amokløbet mod alt, hvad der kan stemples som anti-USA, anti-EU, anti-globalisering. Tværtimod kræver de, at De Konservatives liste over “49 kendte terrororganisationer”, der skal forbydes, udvides til også at gælde muslimske friskoler og foreninger!

Venstre har også stillet et lovforslag om stramninger i asyllovgivningen. Fremover skal asylansøgere ikke kunne komme ind i landet, mens deres sag behandles og der må ikke gives asyl til personer fra grupper som EU betegner som oprørsgrupper.

Venstres Inge Dahl Sørensen er ikkke afsat fra bestillingen, men stadig en ‘ansvarlig’ og ‘ledende’ Venstre-politiker efter hendes horrible udtalelser om, at 3-4000 muslimer i Danmark skal internes bag pigtråd i koncentrationslejre under USA’s terrorkrig.

Venstreformanden Anders Fog Rasmussens tale om besindighed og om at undgå racisme mod muslimer i Danmark kan kun opfattes som en skinmanøvre, når Venstre nu kræver det fuldt lovligt at true, forhåne og nedværdige andre på grund af deres race eller religion. Der er ikke tale om, som Venstres retspolitiske ordfører Birthe Rønn Hornbech fremstiller det “en udvidelse af de danske frihedsrettigheder” og “en udvidelse af ytringsfriheden”. Der er derimod tale om at give alle mørke reaktionære, racistiske, fundamentalistiske terrorkræfter frit spil i samfundet og den offentlige debat.

– Racismeparagraffen blev jo til på baggrund af FNs resolutioner om at forbyde nazisterne efter Anden Verdenskrig. En resolution som Danmark har underskrevet. Den slår fast at nazisme er kriminel terrorisme og det at være fri for nazistisk propaganda er ren menneskeret, udtaler formanden for Folkebevægelsen mod Nazisme, Ebbe Riis Klausen, der fortsætter:
Efter de tyske jødeforfølgelser måtte de sorte i USA kæmpe mod diskrimination. I Sydafrika førtes i årtier både en væbnet og fredelig – men illegal – kamp mod apartheidregimet. Dengang kaldte USA officielt – og den nuværende vicepræsident Dick Cheyney – Nelson Mandela for terrorist.Fremtrædende borgerlige danske politikere gjorde det samme. Definitionen kan unægtelig skifte! I dag er han den store gamle statsmand.

– Nu er det arabere og muslimer, der er i skudlinjen for racistisk hetz. Der foregår progromlignende ting i USA og i andre lande. Mord, nedbrændinger af butikker, moskeer, forsamlingshuse. Og ultrareaktionære kræfter, inbefattet nazister, i andre lande ligger på spring.
-. At fjerne racismeparagraffen vil være et signal til at give sådanne kræfter frit løb. Det er dybt alvorligt, dybt bekymrende og dybt reaktionært
, siger Ebbe Riis Klausen:

– Racismen har altid brod mod de underste, de fattige, den fattige verden. Frem for at ophæve racismeparagraffen og lovliggøre at folk skal kunne påtvinges nazistisk og racistisk hetz og propaganda, burde politikere, der taler så meget om at bekæmpe terrorisme, i stedet begynde at opfylde og overholde loven.
– I stedet for at give statsstøtte til nazisterne, f.eks., burde deres organisationer og propaganda forbydes. Regeringen har givet asyl til kendte nazister som Thies Christoffersen, der frit boede i Kollund og Kværs og drev sin internationale virksomhed derfra. Heldigvis smed befolkningen selv ham ud gennem deres protester, ligesom det senere skete i Nørre Sundby, da naziborgen der blev lukket. Det var folk selv – ikke politikerne. Venstres forslag om at fjerne racismeparagraffen giver måske en forklaring . . .
, siger formanden for Folkebevægelsen mod Nazisme.

Partiet Venstre, som håber på statsministerposten ved næste valg, viser at det er parat til at droppe positive FN-aftaler i samme øjeblik de mener chancen byder sig.
Bag den pæne demokratiske facade på de borgerlige politikere skjuler sig – viser det sig igen – den sorte reaktion. Andre fremtrædende politikere som socialdemokraten Mogens Lykketoft vil ikke blankt afvise Venstres forslag.

Under besættelsen begik de borgerlige partier og socialdemokratiet i samlet flok grundlovsbrud, da de forbød det kommunistiske parti og lod dets folketingsmedlemmer arrestere.
De har tilsyneladende intet lært.

Netavisen 1. oktober 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne