Udlicitering = dumping

I øjeblikket gennemføres i København de første forsøg på udlicitering af Arbejdsformidlingen til firmaer, der skal få langtidsledige i jobs. Et par hold alle bestående af ‘gråt guld’, seniorer eller hvad man vil – folk over 50 – er oprettet. Blandt de heldige vindere af udliciteringen af det ene hold var – Arbejdsformidlingen i København.

Det københavnske forsøg er et første skridt hen imod privatisering af Arbejdsformidlingen. De omhyggelige forsøgsordninger tegner til at blive en succes -og derefter vil der kunne gives los til en generel profitjagt på de arbejdsløse – som hvis de ikke ansættes i regulære jobs kan headhuntes til tvangsaktivering hos private og offentlige arbejdsgivere.

Udliciteringen bliver til social dumping.

I Odense er det netop blevet besluttet, at bybusserne i Odense bliver på kommunale hænder. Odense Kommune blev erklæret den heldige vinder i kampen om driften af Odense Kommunes egne busser. Det lyder absurd – men kommunen opnåede, hvad man ville. En kraftig nedskæring af udgifterne til driften.

Udlicitering som løntryk, serviceforringelse og social dumping.

Den socialdemokratiske borgmester Anker Boye og de borgerlige politikere i Odense Byråd er mere end tilfredse. Ovenpå tirsdagens offentliggørelse af resultatet af udliciteringen af 25 pct. bybusserne er vejen banet for store besparelser på driften af bybusserne i Odense, hvilket har vakt udbredt jubel i byrådet. Skønt en fjerdedel af bybusserne i Odense ikke foræres til et privat firma i denne omgang, betegnes udliciteringen fra alle sider som en stor succes.

Den øverste ansvarlige for bybusserne i Odense, rådmand Søren Møller fra de konservative, mener, at konklusionen er klar: Odense Bybusser er bedst. Han tilføjer imidlertid, at når det er lykkedes for Odense Bybusser at finde så omfattende besparelser på driften af en fjerdedel af byens busser, at man vandt udliciteringen, ja så må der være tale om store besparelsesmuligheder på resten af bybusdriften.

Der er ikke tvivl om, at resultatet vil blive brugt til generelle forringelser. Resten af bybusdriften vil blive trimmet ud fra modellen fra de 25 pct., som er blevet udliciteret, slår kommunalpolitikerne fast. Der er fundet besparelser for godt 800.000 kr., så man kommunalpolitikerne regner nu med besparelser på over 2 mill. kr. i alt.

At bybuschaufførerne vil komme til at betale i form af forringede arbejdsforhold, tales der ikke højt om. Tillidsmanden for 250 af de godt 300 bybuschauffører udtrykker også tilfredshed med, at Odense Bybusser vandt udliciteringen. Han håber, at der ikke er tale om nogen ren discountpris, selvom der er fundet 800.000 kr. i besparelser.

Bybuschaufførerne har – i stedet for at sige klart fra overfor udliciteringsplanerne – tidligere slået til lyd for at undgå udlicitering ved selv at medvirke til at finde besparelser på driften af bybusserne. For at få en større indflydelse på, hvordan besparelserne blev gennemført, lød begrundelsen.

Taberne af udliciteringen er imidlertid bybuschaufførerne samt byens borgere, der kan se frem til en ringere bybusservice. De kommende besparelser kan kun findes via forringelse af arbejdsforholdene og/eller serviceforringelser.
Samtidig vil bybusserne i Odense være trimmet og klargjort til overtagelse af et privat firma ved en senere lejlighed.

SiDs går ind for en ‘privatiseringspause’. Det blev gentaget på kongressen i sidste uge. Ingen hører det. Slet ikke socialdemokratiske kommunalpolitikere.

Netavisen 23. september 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne