“Valgbudget” på vej i Odense Kommune

Børnefamilierne kommer til at betale prisen for Budget 2002, der i Odense Kommune i høj grad er præget af det kommende kommunalvalg. Nye, mærkbare forringelser af odenseanernes forhold er – udover øget forældrebetaling for børnepasningen – i denne omgang udeladt.

En uændret skatteprocent på 21,3 pct. samt uændret grundskyld på 12,4 pct., men yderligere flåning af børnefamilierne. Det synes der bred enighed om ved førstebehandlingen af Budget 2002 i Odense Byråd. Taksterne for at få passet børn i dagpleje eller daginstitution sættes op med 6-9 pct. næste år, mens der for skolefritidsordningen bliver tale om en stigning på to-tre procent.

Over hele linien skæres der ned. Der sker via en fjernelse af pristalsreguleringen af udgifterne fra år 2001 til 2002. På den måde ryger et beløb på ialt 21 mill. kr.. Pengene bruges til vedligeholdelsen af skoler og til en forbedring af de ældres forhold. Der ansættes lidt mere personale på plejehjemmene om eftermiddagen og aftenen, så pleje af de ældre, der er stærk kritisabel, forbedres.

De 21 mill. kr., som hentes ind via de generelle nedskæringer på samtlige områder, udnyttes altså til at give indtryk af et kommunal budget, der indeholder en række forbedringer for byens borgere. Det er jo valgår. Nye voldsomme nedskæringer

Men for det første, så er der behov for langt større bevillinger til ældreområdet, hvis plejehjemmene skal op på et tilstrækkeligt niveau, og hvis hjemmehjælpen skal udbygges til at dække det egentlige behov. For det andet er skolerne i Odense efterhånden så nedslidte, at man ikke kunne komme uden om bevillingen af flere penge.
Ifølge en rapport, som arkitektfirmaet Torkild Kristensen har udarbejdet på foranledning af Odense Kommune er der brug for godt 300 mill. til modernisering af byens 36 folkeskoler for at komme på højde med folkeskolelovens krav.

Der er altså intet at juble over, selvom kommunalpolitikerne næsten falder hinanden om halsen. Alt tyder på et bredt forlig. Eneste spørgsmål synes at være om Enhedslistens byrådsmedlem, Per Berga Rasmussen, også stemmer for det seneste nedskæringsbudget ved tredjebehandlingen sammen med Socialdemokratiet, SF og de åbent borgerlige partier.
Enigheden blandt kommunalpolitikerne er i hvert tilfælde rørende.

Netavisen 21. september 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne