Globale Rødder besætter asylfængsel!

Pressemeddelelse 12.09.02

Ca. 25 aktivister fra Globale Rødder besatte Sandholmlejrens lukkede afdeling dagen før EUs justits- og indenrigsministre mødtes i københavn- som en protest mod den måde som EU behandler asylansøgere og immigranter på.

Nikolaj Heltoft fra Globale Rødder siger:
“Forholdene i asylfængslet er forrykte. Fem mennesker deles om 15 kvadratmeter, og toiletbesøg og opvask foregår i samme lokale. Forholdene er blevet kritiseret af såvel den europæiske torturkommision som af embedslægen.”

Flertallet af de indsatte i Sandholmslejrens lukkede afdeling er ikke krimenelle. De er mennesker der afventer hjemsendelse. Deres eneste forbrydelse er at søge et bedre liv.

Forholdene i Sandholmlejren er et billede på hvordan EU-landene behandler immigranter.I de seneste år er muren om Europa blevet højere og højere og følgerne er katastrofale. Siden 1993 er 3000 mennesker omkommet i forsøget
på at komme ind i Europa.

Globale Rødder mener at flygtningestrømmene er et resultat af den enorme globale ulighed. Nikolaj Heltoft siger:
“Det er utopisk at tro at man kan have en verden med så stor ulighed mellem regionerne uden at det vil medføre folkevandringer. Immigrationen fra den fattige del af verden er ikke kriminel. Den er et menneskeligt og sundt
oprør mod nogle urimelige livsbetingelser. Det er ulydighed mod en uretfærdig verdensorden.”

Globale rødder afviser den nuværende europæiske asylpolitik:
“I dag kan kun mennekser der er personligt forfulgt få asyl i Europa. Vi mener at mennekser der flygter fra et liv uden fremtid har samme ret.
Mennesker skal frit kunne bosætte sig hvor de ønsker det. Men samtidig skal en retfærdig fordeling af verdens rigdom sikre at ingen tvinges til at forlade deres hjem, mod deres vilje”.

Globale Rødder vil fortsætte aktionerne for en grænseløs menneskelig værdighed under og efter weekendens ministermøde.

Intet menneske er illegalt

Netavisen 14. september 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne