Studerende stresses af EU-harmonisering

Det står skidt til hos de studerende. De omfattende forringelser af de studerendes forhold som følge af EU-harmoniseringen af uddannelserne viser sig nu – både økonomisk og studiemæssigt. De fleste studerende har mere end svært ved at klare studierne indenfor den afsatte tid og med at få økonomien til at slå til. Til glæde for psykologerne, som får mere at bestille, fordi flere og flere studerende søger psykologhjælp for at kunne klare det enorme pres, det efterhånden er at tage en videregående uddannelse.

Mere end halvdelen af de studerende på de videregående uddannelser overskrider den berammede studietid på 5 fem år. De får af samme grund alvorlige økonomiske problemer med at færdiggøre deres studier, da de kun kan få uddannelsesstøtte i 5 år plus 1 ekstra, som følge af de nye studie-klippekort, der er indført. At de nyeste opgørelser fra SU-styrelsen faktisk dokumenterer, at studietiden reelt er betydeligt længere end 5 år, og for manges vedkommende går ud over de 6 år – det er bare ærgerligt. En del studerende skifter studie undervejs, nogle må tage eksaminer om, for atter andre kan personlige forhold forlænge studietiden.

Men hovedgrunden til, at de studerende ikke kan nå at færdiggøre studierne på 5 år, er en helt anden. Det skyldes EU-harmoniseringen af de danske studier, så uddannelserne i Danmark skal klares på samme tid som bachelor-uddannelserne i de øvrige EU-lande, dvs. på 5 år i stedet for 6. Det pensum, der skal læses, antallet af eksamener og kravene til prøver, specialer mv. er ikke skåret ned i samme omfang. Man har gerne villet harmonisere til EU, men ikke forringe studieindholdet.
For de fleste studier er kravene stort set de samme i dag. Blot kaldes de nu bachelor-uddannelser. Summa summarum: 6 års studier skal klares på 5 år. Et helt år af tidligere berammede studietid er med et enkelt pennestrøg skåret væk.

Som Bodil Due, der er dekan for Humanistisk fakultet ved Århus Universitet forklarer, er der et problem med de skærpede krav, der stilles til de studerende, og mulighederne for at leve op til dem.
Der er i dag ikke usædvanligt med 5 eksamener, som ligger oven i hinanden, eller med flere store skriftlige opgaver på en gang. De studerende presses tidsmæssigt og økonomisk til det yderste. Der er ikke tid til andet end at terpe. Er der lidt tid til overs så skal den bruges på erhvervsarbejde for at få økonomien til at slå til.

Indførslen af klippekortet, som har betydet en voldsom forringelse af de studerendes økonomiske forhold, gennemførtes med begrundelsen, at der skulle strammes op om studierne. De studerende skulle piskes til at begrave sig i bøgerne og udelukkende koncentrere sig om at få en eksamen på så kort tid som muligt..
Hvordan de studerende skulle klare overskridelserne af studietiden økonomisk? Ja. Det var og er de studerendes eget problem. Kan du ikke klare studierne på den normerede tid, så falder straffen omgående. Ingen SU i resten af din studietid. At det nærmest er umuligt at gennemføre studierne på den normerede tid. Tjah…

SU-styrelsen opgørelse viser, at op mod halvdelen af de studerende som en følge af den voldsomme stofmængde, de skal igennem, faktisk er tvunget til at forlænge studietiden med mere end 1 år.
Med andre ord: halvdelen af de studerende opbruger SU-klippekort, længe inden de overhovedet er i nærheden at afslutte deres studier.
Hvor mange, som opgiver studierne, fordi økonomien ikke længere hænger sammen, er der ingen statistik over, men de stærkt stigende problemer med det enorme studiepres sammenholdt med de voldsomme forringelser af de studerendes økonomiske forhold, viser sig på en anden måde.

Samtidig med SU-styrelsens nyeste opgørelser af den reelle studietid, viser en anden statistik fra Studenterrådgivningen, at antallet af de studerende, der søger rådgivning og psykologhjælp for at klare studierne kraftigt stigende.
Studenterrådgivningens seneste statistik viser, at 3053 studerende sidste år henvendte sig for at få hjælp. I 1997 var tallet 2068. En stigning på 50 pct. Konsekvenserne af den førte EU-inspirerede uddannelsespolitik er klar nok. Flere og flere studerende bukker under som følge af det stigende studiepres og økonomiske forringelser af uddannelsesstøtten.

KP-Netkommentar 5. september 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne