Børne- og ældrefjendske kommunalbudgetter år 2002

Børnene og de ældre på Fyn rammes af nye nedskæringer, mens erhvervslivet tildeles ekstra midler i tilskud, hvis Budget 2002 i Nyborg og Fåborg tegner et generelt billede af de kommunale budgetter på øen

Hverken budgetforslagene i Nyborg eller Fåborg Kommune synes i speciel grad påvirkede af, at det er kommunalvalgår i år. I begge kommuner lægges der nemlig op til alvorlige forringelser på børne- og ældreområdet. Trods nedskæringerne skal kommuneskatten hæves med 0,8 pct. i Fåborg ifølge det forslag til budget, som byrådets økonomiudvalg har fremlagt.

På ældreplejen skal der spares 1 mio. kr., hvilket ikke kan undgå at ramme de ældre hårdt – i form af ringere hjemmehjælp eller forringede vilkår på plejehjemmene og/eller?? Hvor nedskæringerne skal findes står endnu hen i det uvisse.

På børne- og ungeområdet foreslås nedskæringer på i alt 1,5 mio. kr., hvilket dog ikke har forhindret økonomiudvalget i at lægge op til en forøgelse af forældrebetalingen for at få passet børnene fra 31 pct. til 33 pct. Omvendt forgyldes byens erhvervsliv via en forhøjelse af tilskuddene til byens turist- og erhvervskontorer.

I Nyborg strammes reglerne, så færre ældre femover vil få tildelt hjælp til rengøring og tøjvask. Der regnes med besparelser på den praktiske hjælp til de ældre på 12,5 pct. år 2002 de følgende år på 25 pct. Man regner med at skære antallet af ansatte indenfor børnepasningen ned med 10 pct. samt med en stigning i forældrebetalingen som i Fåborg.
Der er al mulig grund til at ruste sig til kampen mod nye nedskæringsbudgetter rundt om i de fynske kommuner.

Se også Fyens Stiftstidende: Børnene må ikke blive ramt

Netavisen 30. august 20


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne