Amtrådsforeningen kræver fælles overenskomster

Et af hovedkravene fra Amtrådsforeningen ved de kommende overenskomstforhandlinger bliver indgåelsen af fælles overenskomster gældende for samtlige ansatte på de amtslige institutioner.

I bestræbelserne på at nedbryde de snærende faggrænser på de amtslige arbejdspladser som f.eks. sygehusene vil Amtrådsforeningen have forenklet overenskomstsystemet. Fremover skal der kun være en overenskomst dækkende samtlige ansatte på de enkelte amtslige institutioner.

Målet med indgåelsen af fælles overenskomster for samtlige ansatte på de enkelte arbejdspladser er klart: arbejdskraften skal udnyttes mere effektivt. Faggrænserne skal yderligere brydes ned. Derfor bør de enkelte ansattes arbejdsforhold ikke være afhængig af, at de ikke er medlemmer af de samme fagforbund.

Som borgmester i Roskilde Amt Kristian Ebbensgård (V), formand for Amtrådsforeningens løn- og forhandlingsudvalg, udtrykker det, så må medarbejdernes ansattes evne til at løse opgaverne ikke være bundet af de betaler kontingent til et særligt forbund. Virksomhedsoverenskomster vil, ifølge Amtsrådsforeningen, skabe bedre rammer for, at medarbejderne kan arbejde fleksibelt og på tværs af faggrænserne.

Med indgåelsen af fælles overenskomster håber de amtslige arbejdsgivere på, at de kan tvinge de ansatte til at knokle endnu mere for den samme løn. Ved at udnytte de ansattes arbejdskraft fuldt ud. Selvfølgelig under dække af, at alle indgår i et arbejdsfællesskab på den enkelte arbejdsplads og samlet har ansvar for at løse deres opgaver på den mest effektive måde.

Netavisen 29. august 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne