Klasseforskelle skal bevares livet igennem

En række af socialdemokrater med tidligere vismand Niels Blomgren-Hansen og formanden for Kommunernes Landsforening går til kamp for, at rige ældre skal sikres bedre forhold end andre. Har du penge, skal du have ret til et luksusliv på privat plejehjem og er du hjemmeboende have lov at købe ekstra hjemmehjælp fra kommunen.

Det skal være slut med ligemageriet. Der skal gøres op med den holdning til ældrehjælpen, at de ældre skal sikres ensartede forhold på plejehjem samt have samme tilbud om hjemmehjælp. Hvis de ældre har råd til at betale for at bo et privat plejehjem, skal de ikke nøjes med tilbud om plads på et kommunalt plejehjem. Mulighederne for de rige for et fortsat luksusliv som ældre skal være til stede, mener den tidligere vismand og socialdemokrat Niels Blomgren Hansen.

Med andre ord: det offentlige system skal garantere, at de rige ældre får mulighed for et bedre liv via at sikre de rige ældre fuld valgfrihed mellem at kunne komme på kommunale eller og private plejehjem. Privatiseringen af plejehjemmene/hjemmehjælpen til de ældre skal fortsætte, så det er fri mulighed for at vælge private ordninger fremfor de kommunale discountordninger.

Det er tanker, som bakkes op af formanden for Kommunernes Landsforening, den socialdemokratiske Odense-borgmester Anker Boye. Han slår til lyd for, at de rige ældre, der er utilfredse med den hjemmehjælp, som alle andre også modtager, skal have mulighed for at købe sig ekstra hjælp af kommunen. Mod betaling skal det kunne lade sig gøre at købe sig til en ordentlig hjemmehjælp, hvis man har pengepungen til det.

Også plejehjemsledernes formand, Erik Lehm fra Landsforeningen af Forsorgsledere, ønsker sig forskellige kategorier af plejehjem. Der skal indføres en ordning, så tilskuddene til hjemmehjælp eller plejehjemsplads følger den enkelte, som så imod ekstra betaling kan købe sig til væsentligt bedre forhold.
Han finder det helt i orden, at udvalgte enkelte, overklassens ældre, bliver gamle på første klasse, mens andre ikke gør. Det samme gælder jo andre forhold i samfundet. De, der har råd, kan købe sig til fordele, som de mindrebemidlede ikke har mulighed for, forklarer han.
Klasseforskellene skal bevares livet igennem – fra vugge til krav.

Netavisen den 23. august 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne