Unge i København skal nu bo i containere

Den akutte og omfattende boligmangel i København skal løses ved at putte de boligløse unge i statsbetalte containere, foreslår CD og bakkes op af hele rækken af åbent borgerlige partier, Socialdemokratiet og SF.
“Containerforslaget” går ud på, at staten opstiller 100-200 containere af den type, som brobisser og flygtninge tidligere har boet i. I hver container kan der bo 1-2 unge, hvilket altså vil give et sted mellem 100-400 unge tag – eller rettere containertag – over hovedet.
Skal de unge nu til at bukke og neje over at få “tilbudt” en container frem for et kollegieværelse eller en ungdomsbolig, som de har krav på? Selvfølgelig skal de ikke det.
Bare det at diskutere dette forslag seriøst – og tilmed som “et fornuftigt alternativ til at sove på en sofa eller pendle langvejs fra”, som den såkaldte levevilkårsordfører Jakob L. Kristensen fra Danske Studerendes Fællesråd (DSF) gør det i Politiken d. 15. august – er ikke bare i sig selv fuldkommen grotesk, for når man kender lidt til historien om boligmanglen i hovedstaden og ikke mindst “containerpartiernes” rolle i den, bliver det også en reel accept af regeringens og Københavns Kommunes helt utroligt ungdomsfjendske boligpolitik.

20 års boligpolitik imod de unge – og den fortsættes
Fra starten af 80’erne til i dag er ca. 14.000 1-2 værelseslejligheder systematisk blevet revet ned eller lagt sammen til større lejligheder, som var og stadig er uden for almindelige unges pengepung. I 1994 vedtog Borgerrepræsentationen i København et byggestop for ungdomsboliger, som hører under den almene boliglovgivning, hvilket betød endnu flere boligproblemer til de unge uden en rig onkel. I 1995 solgte Københavns Kommune så ikke mindre end 18.000 kommunale ejendomme til statsselskabet Tor A/S, der videresolgte ejendommene til andelsboligforeninger og til privat udlejning, hvor man skal have godt med penge med hjemmefra for at bo. Efter privatiseringen kan Københavns Kommune nu kun anvise boliger i det almene byggeri, hvor der i øjeblikket bygges 300 boliger årligt, mens Lejernes Landsorganisation (LLO) vurderer, at behovet her og nu er 50.000!
Og for at det ikke skal være løgn, så vedtog Borgerrepræsentationen i juni igen at nedrive og sammenlægge. Denne gang er det 14.000 små lejligheder, der over 10-13 år skal lægges sammen og tiltrække pengestærke familier, mens 1.500 simpelthen skal rives ned. I takt med at boligerne til de unge – og alle andre med en lav indkomst – er forsvundet, er ventelisterne bare blevet længere og længere.
I dag står over 6.000 unge på venteliste til bare et kollegieværelse eller en ungdomsbolig i Københavns Kommune, og hvert år vokser ventelisten med 1000 personer.
Og nu vil de selv samme politiske partier, som gennem 20 år har gennemført den ene massakre efter den anden på de unges boligmuligheder, “afhjælpe” – men i realiteten kynisk udnytte – den omfattende boligmangel, de selv er skyld i, ved at opstille containere til 100-400 unge. Det er så fuldkommen absurd og respektløst, at der ikke findes ord, som kan beskrive det. Men denne boligpolitik har et navn: Det er benhård, kapitalistisk boligpolitik. Lavindkomstgrupper presses ud af kommunen og ud i forstæder som Brøndby og Ishøj, mens den indre bydel forbeholdes de rige. Den udvikling er set i alle andre storbyer i verden.
Regeringen, der indgår i det tætteste samarbejde med boligslagterne i Københavns Kommune, har allerede gødet jorden for deres “containerboligpolitik” ved at introducere containere over for flygtninge for så at kunne sige, at når hele familier kan bo sådan, så kan Københavns unge sandelig også!

Ingen accept af containere – alle har krav på en god og billig bolig
Signalet fra de unge bør være meget klart: De unge skal ikke under nogen omstændigheder acceptere containere som bolig. Det er den direkte vej mod endnu ringere boligforhold både for dem selv og kommende generationer af unge. De københavnske unge skal en helt anden vej: De skal kræve byggestoppet for små lejligheder ophævet. Planen om inden for de næste 10-13 år at nedlægge 15.500 små lejligheder i Københavns Kommune skal tages af bordet, og så skal kommunen se at komme i gang med det almennyttige byggeri af gode og billige boliger, som såvel de unge som titusinder andre i København har et så voldsomt behov for. Det skal være de unges kontante svar på det dybt forkastelige forslag om “containerboliger”.
Containerne? Ja, dem kan de, der har frarøvet og fortsætter med at frarøve titusinder af mennesker i København et ordentligt sted at bo for herefter at “tilbyde” en lille del af disse desperate mennesker en container, bo i, for selvom containere ikke er til opbevaring af mennesker, ville alle, der er i besiddelse af en så menneskefjendsk logik som “containertilhængerne”, have godt af at prøve det. Imens kunne de unge så overtage politikernes fede lejligheder og villaer, indtil disse såkaldt folkevalgte havde fået bygget det nødvendige antal boliger til de unge. Det ville kun være ret og rimeligt.

KP-Netkommentar d. 17. august


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne