FET og de danske mccarthyister

På sidstedagen i injuriesagen mod koldkrigeren Jørgen Røjel i byretten i Vejle kom Forsvarets Efterretningstjeneste og hæren på sidstedagen på anklagebænken: Det danske militær gennemførte et konsekvent berufsverbot mod ‘kommunister’.
Det oplyste den tdl. Generalløjtnant og chef for Hærens Operative Kommando K.G.H. Hillingsøe, da han optrådte som vidne for Røjel, der har kaldt DKPeren og Enhedslistefolketingsmanden Frank Aaen for ‘landsforræder’.

Ifølge Hillingsøe blev ‘danske kommunister’ af militæret under den kolde krig og langt op i 80erne – formentlig til Sovjetunionens sammenbrud – anset som en sikkerhedsrisiko af sådanne dimensioner, at de ikke kunne være noget som helst i hæren – andet end værnepligtig kanonføde. Den danske hær begyndte allerede i forbindelse med NATO-medlemsskabet i 49 en systematisk udrensning af kommunister fra officerskorpset. Siden har det ikke være muligt at finde så meget som en enkelt kommunistisk sergent.
Militæret regnede med, at ‘kommunisterne ville viderebringe alle interessante informationer som de fik fingrene i til Warschawapagten’.

Med andre ord har Hillingsøe indrømmet at hæren har bedrevet systematisk registringsvirksomhed og berufsverbot over for medlemmer af lovlige politiske partier. Dette sætter fornyet fokus på selve den ulovlige overvågning og registrering af lovlig politisk virksomhed, som de danske efterretningstjenester har bedrevet gennem årtier. I den igangværende undersøgelse af PETs aktiviteter er Forsvarets Efterretningstjeneste FET holdt helt uden for. Hillingsøes bemærkninger afslører det tætte samarbejde mellem efterretningstjenesterne – og hvor absurd det er at ville ‘kulegrave’ halvdelen af møgbunken.
Alene det er nok til at nedtone forventningerne til den igangværende undersøgelse – men også til at kræve også FETs virksomhed inddraget.

Ellers fortsatte Røjel med at dominere scenen med sine angreb på tdl. statsminister Anker Jørgensen og socialdemokratiets tdl. sikkerhedspolitiske ordfører Lasse Budtz i den såkaldte ‘fodnote-periode’, hvor Danmark i NATO forholdt sig forbeholdent til at spække Europa med atomraketter. Hans bemærkning om, at de to socialdemokrater var ‘større landsforrædere end Frank Aaen’ har uopretteligt afsløret, at Røjel, prof. Bent Jensen, Hillingsøe og deres sponsor Jyllands-Posten er hysteriske koldkrigere langt ude på overdrevet i deres antikommunistiske korstog, hvor de forsøger at kriminalisere og hæfte betegnelsen ‘landsforræder’ på hvem som helst, de ikke er politisk enige med.

De danske mccarthyister har ikke fået gjort retssagen til det ‘opgør med kommunismen’, de fablede om – men har tværtimod afsløret sig selv godt og grundigt. Og de har igen fået sat søgelyset på de ulovlige metoder til bekæmpelse af kommunister og venstreorienterede, som de hemmelige tjenester, toppen af officerskorpset og det øvrige officielle Danmark tager i anvendelse.
Metoder som praktiseres endnu i dag i nye former og nyt regi – herunder koordineret på EU-plan.

Frank Aaens sagfører Søren Søltoft Madsen føler sig overbevist om, at Aaen vil vinde injuriesagen:
– Man kan ikke bare beskylde andre mennesker for at have begået noget kriminelt. Heller ikke i ytringsfrihedens navn. Jeg føler mig meget sikker på at vinde. Hvis Røjel ikke bliver dømt, forsvinder min sidste tillid til retssystemet, siger han.
Der er ingen grund til at nære illusioner om de reaktionære danske klassedomstole – men hvis Røjel frifindes, vil det være en dumhed af format, en sensationel afsløring af deres politiske karakter.
Domsafgørelsen ventes først at foreligge i løbet af september.

Se også Aaen versus Røjel

Netavisen 8. august 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne