APKs sommerlejr 2001: Globalisering Dk

Én ting var de lige knap 60 deltagere på Arbejderpartiet Kommunisternes sommerlejr 2001 i Hov på Nordlangeland enige om ved afslutningen: det havde været en herlig lejr, en succes ud fra enhver betragtning. Fra vejret til maden, fra den herlige strand til turene rundt på øen, og først og fremmest og altafgørende: en inspirerende politisk oplevelse, et samvær med kammerater fra hele landet, der ruster til nye slag i klassekampen.

Den var afslappet, optimistisk og fremadrettet – og stærkt præget af den internationale solidaritet med arbejderklassens og folkenes forstærkede kamp verden over mod den imperialistiske globalisering og dens konsekvenser. Lejren øgede bevidstheden om sammenhængene i den globale klassekamp.

Den belyste f.eks., hvordan IMFs, Verdensbankens og de øvrige imperialistiske organismers hærgende diktater sammen med den verdensøkonomiske krise, som er i stadig udvikling, på den ene side har betydet en stadig større global armod og elendighed – men på den anden også har fået arbejderklassen og folkene til i stadig større omfang at vælge klassekampens og oprørets vej.
På lejren understreget med konkrete beretninger fra tre brændpunkter: Tyrkiet, Palæstina og Colombia/Ecuador. Det gav perspektiv på den antiglobaliseringsbevægelse, som udvikler sig også som en massebevægelse i de imperialistiske lande, som markerer sig i store protester i denne sommer, og som nu er på vej til G8-topmødet i Genua.
Og det gav perspektiv på Den Europæiske Unions udvikling til en imperialistisk supermagt – ledsaget af befolkningernes stadige Nej – fra dansk Nej til euro’en, schweizisk til EU-medlemskab og irsk til Nice-traktaten.

AKP: Ind i klassekampen
Med alt det som ramme og baggrund kunne lejren igennem sine seminarer, oplæg og diskussioner fokusere ind på den danske klassekamp, kommunisternes opgaver og den fremtidige udvikling af APK.

Det var den anden sommerlejr, der blev afholdt efter partistiftelsen, og den kunne opsummere, at APK som et nyt og ungt parti (stiftet i april 2000), der viderefører alle de bedste kamptraditioner fra det 20. århundredes kommunistiske bevægelse, er kommet rigtig godt fra start og er ved at få et fast greb om sine opgaver med at udvikle arbejderklassens og det store flertals kamp.
Gennem platformen for arbejderklassens enhed, der sætter kampen for 6 timers arbejdsdag-6 ugers ferie, for Nej til EU-forfatning og dansk udtræden af EU og kamp mod USA’s stjernekrigsplan i centrum.

Lejren diskuterede også partiets opgaver i det nuværende valgår, hvor kommunalvalget i november er givet, men et folketingsvalg også er muligt. APK har besluttet at opstille ved kommunalvalgene i København og Odense – og vil lægge særlig fokus på det offentlige skruebrækkerrolle ved etableringen af EU’s monopolbestemte arbejdsmarked, der bl.a. forvandler bistandsmodtagere og aktiverede til objekter for privat udlicitering og megaudbytning.
I lejrens aktiviteter indflettedes også aktiviteterne fra DKUs sommerlejr, som forløb parallelt, og fra en flot gruppe ‘pionerer’ mellem 10 og 14, der fungerede så godt, at opbygningen af en egentlig pionerorganisering vil blive prioriteret i det kommende år frem mod næste års sommerlejr.

Netavisen 15. juli 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne