Stop angrebet på ytringsfriheden

Udtalelse fra Arbejderpartiet Kommunisterne APK-Fyn

Elleve dages forvaring/terrorfængsling af den odenseanske speciallæge i psykiatri Kjeld Fruensgaard er en alvorlig undergravning af ytringsfriheden generelt og lægernes tavshedspligt i særdeleshed.
Indtil videre er fængslingen kun sat i bero, mens Højesterets kæremålsudvalg behandler appellen om, at sagen prøves ved Højesteret. Hvis kæremålsudvalget nægter, at Højesteret skal behandle sagen, eller falder sagen ud til politiets fordel, er det et yderligere anslag på den enkeltes retssikkerhed.
Formålet med terrorfængslingen er via brug af forvaring at presse læger til at bryde deres tavshedspligt overfor patienter og dermed sætte en stopper for kritik af politiet.

Der er med fængslingen af Kjeld Fruensgaard tale om en voldsom og uacceptabel forøgelse af mulighederne for at sætte kritiske læger i forvaring på ubestemt tid – på op til 6 mdr., der vil få den konsekvens, at lægerne fremover vil være stærkt tilbageholdende med at rejse kritik af politiet.
Kjeld Fruensgaard skal tvinges til at spytte ud med navne på 5 patienter, der overfor ham har fortalt om politivold på politigården i Odense. Eksempler, som Kjeld Fruensgaard har omtalt i et læserbrev i Fyens Stiftidende for et års tid siden. Selvfølgelig lyder politiets begrundelse for forvaringen/terrorfængslingen, at skridtet udelukkende er taget for at fremme efterforskningen af de påståede eksempler på politivold.

Fængslingen af Kjeld Fruensgaard er en ny politi og doms-praksis – der kan betyde, at lægerne og andre fremover vil undlade at omtale kritisable forhold overfor systemet af frygt for repressalier
Vi bør rejse kravet om, at politiets muligheder for at sætte kritiske personer i forvaring stoppes.
Beslutningen om at terrorfængsle Kjeld Fruensgaard må øjeblikkelig tages af bordet.

Henning Paaske Jensen

På vegne af Arbejderpartiet Kommunisterne APK-FYN

Odense den 29. juni 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne