Over tusind på gaden mod krigen lørdag

Over tusinde mennesker var i dag på gaden for at vise deres modstand mod den krig USA har startet. I Odense og Århus gik over 500 i demonstrationstog. I Aalborg, Frederikssund og København var der markeringer på centrale pladser og gågader.

I Odense gik flere hundrede i demonstration Flakhaven – indre by – Flakhaven. Demonstrationen bar præg af de mobiliserende talere mod USA’s krig og mod dansk krigsdeltagelse. Nødvendigheden af at gå imod den racisme og det fremmedhad, der hvirles op med krigshysteriet, blev fremhævet af flere talere. Der blev læst digte op mod krigens vanvid og sunget fredssange.
Demonstrationstoget var præget af bannere med “Stop USA’s krig” og slogans mod krigen i Afghanistan. Ikke mindst de unge talere som Marie Berlev fra Annebølle Ungdomsskole og Anja Poulsen fra Initiativet “Stop USA’s krig”, der stod som arrangør, vakte stort bifald.

I Århus gik omkring 350 i demonstration fra Rådhuspladsen – Klostertorv- Gammeltorv – Rådhuspladsen. Undervejs talte en afghansk pige om forholdene i Afghanistan, der bombes lige nu. Jonna fra Århus for fred talte bl.a. om betydningen af den fredsbevægelse, der markerer sig nu, samt Per Vestersøe, PMF, der bl.a. kom ind på, hvorfor krigen må stoppes nu.
Demonstrationen sendte 600 balloner op over Århus by for at vise, at modstanden mod krigen er der, og som et håb for freden.

I Frederiksund deltog et halvt hundrede mennesker, mens mange yderligere sluttede sig til på gågaden og hørte Hardy Hansen og Niels I.Meyer tale om, hvor nødvendigt det er, at vi viser vores fordømmelse af krig som løsning på terroren i USA, og synliggør den store folkelig modstand mod USA’s krig.

I Aalborg var der demonstration på Gammeltorv arrangeret af Aalborg Fredsaktion.

I København samledes omkring 500 på Axeltorv for at vise deres modstand mod USA’s krig og krigspolitik til demonstration arrangeret af Kvinder for Fred.
Her talte Anton Akkernæs fra Læger mod Kernevåben om, hvordan USA krigsplaner med projket Missilskjold allerede er i fuld gang. Dette projekt vil medføre øget oprustning på verdensplan og til endnu større krigsfare for hele menneskeheden.
De øvrige talere Inger Bjørn Hansen, Kvinder for Fred, forfatteren Jørgen Knudsen og Marina Jacobsen fra Fredsakademiet, var enige om, at vi ikke skal lade os kyse af den hetz, der sættes ind mod krigsmodstandere:
– Vi må mobilisere alt vores mod, alle vores kræfter. Udviklingen af en aktiv ikke-voldelig modstand mod krigen må styrkes. Vi vil ikke være medskyldige i denne krig! var budskabet.

Netavisen 13.oktober 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne