Topmødesamarbejde fortsætter

Tirsdag afholdt det Københavnske Gøteborg Initiativ evaluerings møde. Det blev slået fast at samarbejdet skal fortsætte frem til topmødet i København, og at man skal arbejde på at sikre en klar markering – uden politi og presse stjæler hele billedet.

Ingen af de tilstedeværende kunne finde fejl ved deres egen indsats i Gøteborg, så diskussionen blev hurtigt vendt fremad mod topmødet i København 2002.
Nogle partier og organisationer har allerede sat deres egne skibe i søen: Enhedslisten ønsker at der skal være to forskellige demonstrationer en der står på deres eget grundlag ‘For et andet Europa’ og samler den såkaldte skeptiker bevægelse op, så som Attac, og en anden som så kan være mere direkte imod Unionen. Junibevægelsen ønsker at lave en alternativ konference, med samme dagsorden som det “rigtige” topmøde, men bare med andre mennesker. AFA, der kom i skudlinien i Gøteborg, vil også forsøge at finde sine egne ben med civil ulydighed på programmet.

Der var enighed om at forsøge at bruge initiativet til koordinering af aktiviteterne og løsning af praktiske opgaver. Det vil så vise sig senere, i hvilket omfang der er basis for fælles EU-modstander demonstration.
I løbet af efteråret vil der blive valgt en arbejdsgruppe, der skal stå for det praktiske og samle trådene. En af de gode ideer, der kom frem, var at etablere en juridisk backup-gruppe, der også kunne håndtere en upartisk kommunikation med politiet.

Mødet vedtog en resolution, der afspejler den konsensus der er etableret i samarbejdet, hvor alle demokratiske unionsmodstandere og skeptikere opfordres til at stå sammen.

At der dybest set ikke er så mange fælles paroler at slås for under et EU topmøde som under en folkeafstemning er den virkelighed, der snart vil indhente forberedelserne til det danske formandskab. Partierne og organisationerne er sig selv nærmest, og der skal nok være nogle der med kyshånd griber regeringens og Lykketofts udspil om penge til dem, der ikke afholder møder foran Bella-centeret, men holder sig inden døre i den modsatte ende af byen.
Til gengæld er de fleste jo interesserede i at modaktiviteterne bliver så store og velbesøgte som muligt (især deres egne) og så længe at et samarbejde kan understøtte dette, så er der basis for at fortsætte og udvide koordineringen.

FSK
KP-Netkommentar 28. juni 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne