Uddannelsespolitisk bombe fra Socialdemokratiet

Op til sommerferien har Socialdemokratiet smidt en uddannelsespolitisk bombe i hovedet på studerende og personale på universiteterne: De skal fremover ledes af bestyrelser, domineret af erhvervsliv og andre eksterne kræfter. De studerendes og medarbejdernes indflydelse skal helt væk.

De foreslåede bestyrelser med flertal af de kræfter, der ‘aftager de studerende’, skal efter forslaget kunne udpege universiteternes rektorer. Derudover skal universiteterne kunne vælge at blive ‘selvejende institutioner’.

Forslagene er en del af oplægget til en universitetsreform, som Socialdemokratiet har udarbejdet med henblik på at åbne for større direkte indflydelse fra de store monopoler på de højere læreanstalter. Eller som det hedder med hedder med SDs uddannelsespolitiske ordfører Hans Peter Baadsgaards ord:
– Når vi peger på en bestyrelse med eksternt flertal som den øverste ledelse, er det for at give universiteterne en mere dynamisk og effektiv ledelse, der hurtigere kan træffe beslutninger.

Arbejdsgiverne er selvfølgelig begejstrede for forslaget:
– Vi ser en globalisering på universitetsområdet, og det er vigtigt, at Danmark følger med, siger konsulent i Dansk Industri Charlotte Rønhof til Netavisen Infopaq.
– Den nuværende ledelsesform på universiteterne forhindrer omstilling.
De borgerlige partier jubler:
– Den nuværende ledelsesstruktur er både forældet og 68’er-agtig, siger Brian Mikkelsen, uddannelsesordfører for de konservative.

Til gengæld afvises det massivt af de studerende, medarbejderne på universiteterne og nuværende rektorer. Der er tale om et klart antidemokratisk forslag. Et forslag som sætter virksomhederne og deres profitinteresser direkte ind på universiteternes kommandoposter på de studerendes, medarbejdernes og den uafhængige forsknings bekostning. Og netop et udtryk for et hovedtræk ved ‘globaliseringen’: monopolernes og deres folks direkte kontrol med alle sider af samfundslivet: monopolernes diktatur.

Med den socialdemokratiske uddannelsesreform lægges op til at gennemføre virksomhedsledelsesmodellen på universiteterne. Og til et nyt ’68 i 2001.

Netavisen 19. juni 2001

Se SDs reformoplæg Universiteter i videnssamfundet


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne